Ko e bakeries lelei taha ʻi Sapporo, Siapani.

Ko Sapporo ʻa e kolomuʻa mo e kolo lahi taha ko Hokaito, motu taupotu taha ʻo Siapani, pea ʻoku ʻiloa ia ʻi he meʻa tahi, pia, mo e sipoti ʻo e faʻahitaʻu momoko. ʻOku lahi ha bakeries ʻi Sapporo ʻoku ne ʻomi ha ngaahi koloa kehekehe ʻoku taʻo, kau ai ʻa e maa, fakaneifua, mo e keke. Ko e niʻihi ʻo e bakeries manakoa ʻi Sapporo ko e:

Advertising
 1. Kita ʻikai chaya: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi heʻene ma ne toki taʻo mei he mahoaʻa naʻe tupu ʻi Hokkaido. ʻOku nau toe fai foki ha fili fakaneifua, sandwiches mo e kofi.

 2. Kororo: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono ma hinehina ifo mo Tafi naʻe ngaohi mei Hokaido huʻakau mo e pata. ʻOku nau toe fai foki ha fili fakaneifua mo e sandwiches.

 3. Kura: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono meʻakai ifo, ʻa ia naʻe ngaohi mei he ʻisite fakanatula mo e mahoaʻa naʻe tupu ʻi Hokkaido. ʻOku nau toe fai foki ha fili fakaneifua, sandwiches mo e kofi.

 4. Croquant Chou Zakuzaku: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono crispy, creamy croissants ʻaki ʻa e melie pe savory fillings. ʻOku nau toe ʻomi foki mo ha ngaahi koloa mo ha sandwiches kehekehe.

 5. Mamahi ti Sucre: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono ma hinehina ifo mo tafi naʻe ngaohi mei Hokaido huʻakau mo e pata. ʻOku nau toe fai foki ha fili fakaneifua mo e sandwiches.

Kataki ʻo fakatokangaʻi ange ko ha ngaahi sipinga pe ʻeni ʻe niʻihi pea ʻoku lahi mo ha ngaahi bakeries fakaʻofoʻofa kehe ʻi Sapporo ke ke fili mei ai. ʻE lava ke ʻaonga ke fekumi ʻi he ʻInitaneti pe kole ki he kau tau ke maʻu ʻa e fale ma lelei taha ki hoʻo ifo mo e ngaahi fie maʻu.

Bakeries ʻi he vahefonua Chuo.

Ko e Uooti Chuo ko ha vahefonua ia ʻi he kolo ko Sapporo, Hokaido, Siapani, pea mahalo ʻoku lahi e bakeries ʻi he feituʻu ko ia. ʻOku ʻi ai ha ngaahi fale taʻo ma ʻoku manakoa ʻi he Uooti Sualo, ko Sapolo ʻeni:

 1. Kita ʻikai chaya: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi heʻene ma ne toki taʻo mei he mahoaʻa naʻe tupu ʻi Hokkaido. ʻOku nau toe fai foki ha fili fakaneifua, sandwiches mo e kofi.

 2. Kororo: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono ma hinehina ifo mo Tafi naʻe ngaohi mei Hokaido huʻakau mo e pata. ʻOku nau toe fai foki ha fili fakaneifua mo e sandwiches.

 3. Kura: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono meʻakai ifo, ʻa ia naʻe ngaohi mei he ʻisite fakanatula mo e mahoaʻa naʻe tupu ʻi Hokkaido. ʻOku nau toe fai foki ha fili fakaneifua, sandwiches mo e kofi.

 4. Croquant Chou Zakuzaku: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono crispy, creamy croissants ʻaki ʻa e melie pe savory fillings. ʻOku nau toe ʻomi foki mo ha ngaahi koloa mo ha sandwiches kehekehe.

 5. Mamahi ti Sucre: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono ma hinehina ifo mo tafi naʻe ngaohi mei Hokaido huʻakau mo e pata. ʻOku nau toe fai foki ha fili fakaneifua mo e sandwiches.

Kātaki ʻo fakatokangaʻi ange ko ha ngaahi sīpinga pē ʻeni ʻe niʻihi pea mahalo ʻoku ʻi ai mo ha ngaahi fale taʻo mā lelei ʻaupito ʻi he Uooti Suaó ke ke fili mei ai. ʻE lava ke ʻaonga ke fekumi ʻi he ʻInitaneti pe kole ki he kau tau ke maʻu ʻa e fale ma lelei taha ki hoʻo ifo mo e ngaahi fie maʻu.

"Köstliches

Bakeries ʻi he Uooti Minami.

Ko e uooti Minami ko ha vahefonua ia ʻi he kolo ko Sapporo, Hokaido, Siapani, pea mahalo ʻoku lahi e bakeries ʻi he feituʻu ko ia. ʻOku kau ʻi he niʻihi ʻo e ngaahi fale taʻo ma ʻoku manakoa ʻi he Uooti Minami, ʻa e:

 1. Kita ʻikai chaya: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi heʻene ma ne toki taʻo mei he mahoaʻa naʻe tupu ʻi Hokkaido. ʻOku nau toe fai foki ha fili fakaneifua, sandwiches mo e kofi.

 2. Kororo: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono ma hinehina ifo mo Tafi naʻe ngaohi mei Hokaido huʻakau mo e pata. ʻOku nau toe fai foki ha fili fakaneifua mo e sandwiches.

 3. Kura: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono meʻakai ifo, ʻa ia naʻe ngaohi mei he ʻisite fakanatula mo e mahoaʻa naʻe tupu ʻi Hokkaido. ʻOku nau toe fai foki ha fili fakaneifua, sandwiches mo e kofi.

 4. Croquant Chou Zakuzaku: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono crispy, creamy croissants ʻaki ʻa e melie pe savory fillings. ʻOku nau toe ʻomi foki mo ha ngaahi koloa mo ha sandwiches kehekehe.

 5. Mamahi ti Sucre: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono ma hinehina ifo mo tafi naʻe ngaohi mei Hokaido huʻakau mo e pata. ʻOku nau toe fai foki ha fili fakaneifua mo e sandwiches.

Kātaki ʻo fakatokangaʻi ange ko ha ngaahi sīpinga pē ʻeni ʻe niʻihi pea mahalo ʻoku ʻi ai mo ha ngaahi fale taʻo mā lelei ʻaupito ʻi he Uooti Minami ke ke fili mei aí. ʻE lava ke ʻaonga ke fekumi ʻi he ʻInitaneti pe kole ki he kau tau ke maʻu ʻa e fale ma lelei taha ki hoʻo ifo mo e ngaahi fie maʻu.

"Köstliches

Bakeries ʻi he Uooti Kiyota.

Ko e Uooti Kiyota ko ha vahefonua ia ʻi he kolo ko Sapolo, Hokaitó, Siapani, pea mahalo ʻoku lahi ʻa e ngaahi fale taʻo maá ʻi he feituʻu ko iá. ʻOku kau ʻi he niʻihi ʻo e ngaahi fale taʻo ma ʻoku manakoa ʻi he Uooti Kiyota, ʻa e:

 1. Kita ʻikai chaya: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi heʻene ma ne toki taʻo mei he mahoaʻa naʻe tupu ʻi Hokkaido. ʻOku nau toe fai foki ha fili fakaneifua, sandwiches mo e kofi.

 2. Kororo: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono ma hinehina ifo mo Tafi naʻe ngaohi mei Hokaido huʻakau mo e pata. ʻOku nau toe fai foki ha fili fakaneifua mo e sandwiches.

 3. Kura: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono meʻakai ifo, ʻa ia naʻe ngaohi mei he ʻisite fakanatula mo e mahoaʻa naʻe tupu ʻi Hokkaido. ʻOku nau toe fai foki ha fili fakaneifua, sandwiches mo e kofi.

 4. Croquant Chou Zakuzaku: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono crispy, creamy croissants ʻaki ʻa e melie pe savory fillings. ʻOku nau toe ʻomi foki mo ha ngaahi koloa mo ha sandwiches kehekehe.

 5. Mamahi ti Sucre: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono ma hinehina ifo mo tafi naʻe ngaohi mei Hokaido huʻakau mo e pata. ʻOku nau toe fai foki ha fili fakaneifua mo e sandwiches.

Kātaki ʻo fakatokangaʻi ange ko ha ngaahi sīpinga pē ʻeni ʻe niʻihi pea mahalo ʻoku ʻi ai mo ha ngaahi fale taʻo mā lelei ʻaupito ʻi he Uooti Kiyota ke ke fili mei aí. ʻE lava ke ʻaonga ke fekumi ʻi he ʻInitaneti pe kole ki he kau tau ke maʻu ʻa e fale ma lelei taha ki hoʻo ifo mo e ngaahi fie maʻu.

"Köstliches

Bakeries ʻi Otaru.

Ko Otaru ko ha kolo ia ʻi he motu ko Hokkaido ʻi Siapani pea ʻoku ʻiloa ia ʻi hono vahefonua picturesque Kanali mo e meʻa tahi, pia mo e koeʻuhi ko ia. ʻOku lahi ha bakeries ʻi Otaru ʻoku nau ʻomi ha ngaahi koloa kehekehe ʻoku taʻo, kau ai ʻa e maa, fakaneifua mo e keke. Ko e niʻihi ʻo e bakeries manakoa ʻi Otaru ko e:

 1. Kita ʻikai chaya: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi heʻene ma ne toki taʻo mei he mahoaʻa naʻe tupu ʻi Hokkaido. ʻOku nau toe fai foki ha fili fakaneifua, sandwiches mo e kofi.

 2. Kororo: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono ma hinehina ifo mo Tafi naʻe ngaohi mei Hokaido huʻakau mo e pata. ʻOku nau toe fai foki ha fili fakaneifua mo e sandwiches.

 3. Kura: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono meʻakai ifo, ʻa ia naʻe ngaohi mei he ʻisite fakanatula mo e mahoaʻa naʻe tupu ʻi Hokkaido. ʻOku nau toe fai foki ha fili fakaneifua, sandwiches mo e kofi.

 4. Croquant Chou Zakuzaku: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono crispy, creamy croissants ʻaki ʻa e melie pe savory fillings. ʻOku nau toe ʻomi foki mo ha ngaahi koloa mo ha sandwiches kehekehe.

 5. Mamahi ti Sucre: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono ma hinehina ifo mo tafi naʻe ngaohi mei Hokaido huʻakau mo e pata. ʻOku nau toe fai foki ha fili fakaneifua mo e sandwiches.

Kataki ʻo fakatokangaʻi ange ko ha ngaahi sipinga pe ʻeni ʻe niʻihi pea ʻoku lahi mo ha bakeries lelei kehe ʻi Otaru ke ke fili mei ai. ʻE lava ke ʻaonga ke fekumi ʻi he ʻInitaneti pe kole ki he kau tau ke maʻu ʻa e fale ma lelei taha ki hoʻo ifo mo e ngaahi fie maʻu.

"Köstliches