Ko e bakeries lelei taha ʻi Tokio, Siapani.

ʻOku lahi ha bakeries fakaʻofoʻofa ʻi Tokio, Siapani ʻoku ne ʻomi ha ngaahi koloa ifo kehekehe. Ko ha ngaahi fokotuʻu ʻeni ʻe niʻihi ki he bakeries ʻi Tokio ʻa ia ʻoku fakamaaka lahi ʻe he kau tau mo e kau ʻaʻahi fakatouʻosi:

Advertising
 1. Maruichi: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono breads ifo mo fakaneifua, kau ai ʻenau matcha ʻiloa croissants.

 2. Tricolore: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono ma fakaʻofoʻofa mo ifo, fakaneifua mo e keke. ʻOku nau fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi meʻa lelei maʻolunga pea ʻi ai ha ngaahi meʻa kehekehe ke nau fili mei ai.

 3. Bakers Maison: ʻOku ʻiloa ʻa e seini fale ma ko ʻeni ʻi hono ma mo e fakaneifua naʻe ngaohi mei he ngaahi meʻa lelei maʻolunga. ʻOku lahi honau ngaahi feituʻu ʻi Tokio.

 4. Henri Charpentier: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono fakaneifua fakaʻofoʻofa mo ifo mo e keke, kau ai hono raspberry ʻiloa mo kilimi tarts.

 5. Ko e kiʻi pusi: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi heʻene fakaneifua fakaʻofoʻofa mo mohu founga, kau ai ʻa e ma ʻa e pusi mo e desserts.

 6. Asanoya: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi heʻene ma tukufakaholo faka-Siapani mo e fakaneifua naʻe ngaohi mei he ngaahi meʻa fakanatula.

Ko ha niʻihi pe ʻeni ʻo e bakeries fakaʻofoʻofa ʻi Tokio. Kapau ʻoku ke fekumi ki ha faʻahinga koloa pau ʻoku taʻo, ʻoku mahuʻinga ke kole ki he kau tau pe fai ha fakatotolo ke maʻu ha fale ma ʻoku specializes ʻi he meʻa ʻoku ke fekumi ki ai.

 

Bakeries lelei taha ʻi Shibuya.

Ko shibuya ko ha tukuiʻapi longomoʻui ia ʻi Tokio ʻoku ʻiloa ʻi heʻene fakatau, kai, mo e fakafiefia. Ko ha ngaahi fokotuʻu ʻeni ki he bakeries ʻi Shibuya ʻa ia ʻoku fakamaaka lahi ʻe he kau tau mo e kau ʻaʻahi fakatouʻosi:

 1. Kessaku: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi heʻene breads ifo mo e fakaneifua naʻe ngaohi mei he ngaahi meʻa lelei maʻolunga. ʻOku lahi ha ngaahi meʻa ke ke fili mei ai, kau ai ʻa e meʻakai melie mo savory.

 2. La Boheme: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono fakaneifua fakaʻofoʻofa mo ifo mo e keke, kau ai hono croissants sokoleti ʻiloa.

 3. Deux Amis: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi heʻene breads ifo mo mohu founga mo fakaneifua, kau ai ʻenau ʻoku manakoa ʻi heʻenausu sandwiches.

 4. Patisserie Sadaharu Aoki: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono fakaneifua fakaʻofoʻofa mo ifo mo e keke, kau ai ʻene fanga kiʻi fakaneifua matcha flavored.

 5. Ko e kiʻi pusi: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi heʻene fakaneifua fakaʻofoʻofa mo mohu founga, kau ai ʻa e ma ʻa e pusi mo e desserts.

Ko ha niʻihi pe ʻeni ʻo e bakeries fakaʻofoʻofa ʻi Shibuya. Kapau ʻoku ke fekumi ki ha faʻahinga koloa pau ʻoku taʻo, ʻoku mahuʻinga ke kole ki he kau tau pe fai ha fakatotolo ke maʻu ha fale ma ʻoku specializes ʻi he meʻa ʻoku ke fekumi ki ai.

"Köstliches

Bakeries lelei taha ʻi Minato.

Ko Minato ko ha vahefonua ia ʻi Tokio ʻoku ʻiloa ʻi heʻene meʻafua mo e kai. Ko ha ngaahi fokotuʻu ʻeni ʻe niʻihi ki he bakeries ʻi Minato ʻa ia ʻoku fakamaaka lahi ʻe he kau tau mo e kau ʻaʻahi fakatouʻosi:

 1. Maruichi: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono breads ifo mo fakaneifua, kau ai ʻenau matcha ʻiloa croissants. ʻOku lahi honau ngaahi feituʻu ʻi Tokio, kau ai ha taha ʻi Minato.

 2. Tricolore: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono ma fakaʻofoʻofa mo ifo, fakaneifua mo e keke. ʻOku nau fakaʻaongaʻi ha ngaahi meʻa ʻoku lelei pea lahi mo e ngaahi meʻa ke nau fili mei ai. ʻOku ʻi ai hao feituʻu ʻi Minato.

 3. Henri Charpentier: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono fakaneifua fakaʻofoʻofa mo ifo mo e keke, kau ai hono raspberry ʻiloa mo kilimi tarts. ʻOku ʻi ai hao feituʻu ʻi Minato.

 4. Patisserie Sadaharu Aoki: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono fakaneifua fakaʻofoʻofa mo ifo mo e keke, kau ai ʻene fanga kiʻi fakaneifua matcha flavored. ʻOku ʻi ai hao feituʻu ʻi Minato.

 5. Ko e kiʻi pusi: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi heʻene fakaneifua fakaʻofoʻofa mo mohu founga, kau ai ʻa e ma ʻa e pusi mo e desserts. ʻOku ʻi ai hao feituʻu ʻi Minato.

Ko ha niʻihi pe ʻeni ʻo e bakeries fakaʻofoʻofa ʻi Minato. Kapau ʻoku ke fekumi ki ha faʻahinga koloa pau ʻoku taʻo, ʻoku mahuʻinga ke kole ki he kau tau pe fai ha fakatotolo ke maʻu ha fale ma ʻoku specializes ʻi he meʻa ʻoku ke fekumi ki ai.

"Köstliches

Bakeries lelei taha ʻi Shinjuku.

Ko Shinjuku ko ha tukuiʻapi longomoʻui ia ʻi Tokio ʻoku ʻiloa ʻi heʻene fakatau, kai, mo e fakafiefia. Ko ha ngaahi fokotuʻu ʻeni ʻe niʻihi ki he bakeries ʻi Shinjuku ʻa ia ʻoku fuʻu mahuʻinga ʻaupito ki he kau tau mo e kau ʻaʻahi fakatouʻosi:

 1. Bakers Maison: ʻOku ʻiloa ʻa e seini fale ma ko ʻeni ʻi hono ma mo e fakaneifua naʻe ngaohi mei he ngaahi meʻa lelei maʻolunga. ʻOku lahi honau ngaahi feituʻu ʻi Tokio, kau ai ha taha ʻi Shinjuku.

 2. Tricolore: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono ma fakaʻofoʻofa mo ifo, fakaneifua mo e keke. ʻOku nau fakaʻaongaʻi ha ngaahi meʻa ʻoku lelei pea lahi mo e ngaahi meʻa ke nau fili mei ai. ʻOku ʻi ai ha feituʻu ʻi Shinjuku.

 3. Deux Amis: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi heʻene breads ifo mo mohu founga mo fakaneifua, kau ai ʻenau ʻoku manakoa ʻi heʻenausu sandwiches. ʻOku ʻi ai ha feituʻu ʻi Shinjuku.

 4. Patisserie Sadaharu Aoki: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono fakaneifua fakaʻofoʻofa mo ifo mo e keke, kau ai ʻene fanga kiʻi fakaneifua matcha flavored. ʻOku ʻi ai ha feituʻu ʻi Shinjuku.

 5. Ko e kiʻi pusi: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi heʻene fakaneifua fakaʻofoʻofa mo mohu founga, kau ai ʻa e ma ʻa e pusi mo e desserts. ʻOku ʻi ai ha feituʻu ʻi Shinjuku.

Ko ha niʻihi pe ʻeni ʻo e ngaahi bakeries fakaʻofoʻofa ʻi Shinjuku. Kapau ʻoku ke fekumi ki ha faʻahinga koloa pau ʻoku taʻo, ʻoku mahuʻinga ke kole ki he kau tau pe fai ha fakatotolo ke maʻu ha fale ma ʻoku specializes ʻi he meʻa ʻoku ke fekumi ki ai.

"Köstliches

Bakeries lelei taha ʻi Toshima.

Ko Toshima ko ha vahefonua ia ʻi Tokio ʻoku ʻiloa ʻi heʻene fakatau, kai, mo e fakafiefia. Ko ha ngaahi fokotuʻu ʻeni ki he bakeries ʻi Toshima ʻa ia ʻoku fakamaaka lahi ʻe he kau tau mo e kau ʻaʻahi fakatouʻosi:

 1. Maruichi: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono breads ifo mo fakaneifua, kau ai ʻenau matcha ʻiloa croissants. ʻOku lahi honau ngaahi feituʻu ʻi Tokio, kau ai ha taha ʻi Toshima.

 2. Tricolore: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono ma fakaʻofoʻofa mo ifo, fakaneifua mo e keke. ʻOku nau fakaʻaongaʻi ha ngaahi meʻa ʻoku lelei pea lahi mo e ngaahi meʻa ke nau fili mei ai. ʻOku ʻi ai ha feituʻu ʻi Toshima.

 3. Bakers Maison: ʻOku ʻiloa ʻa e seini fale ma ko ʻeni ʻi hono ma mo e fakaneifua naʻe ngaohi mei he ngaahi meʻa lelei maʻolunga. ʻOku lahi honau ngaahi feituʻu ʻi Tokio, kau ai ha taha ʻi Toshima.

 4. Deux Amis: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi heʻene breads ifo mo mohu founga mo fakaneifua, kau ai ʻenau ʻoku manakoa ʻi heʻenausu sandwiches. ʻOku ʻi ai ha feituʻu ʻi Toshima.

 5. Patisserie Sadaharu Aoki: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono fakaneifua fakaʻofoʻofa mo ifo mo e keke, kau ai ʻene fanga kiʻi fakaneifua matcha flavored. ʻOku ʻi ai ha feituʻu ʻi Toshima.

Ko ha niʻihi pe ʻeni ʻo e bakeries fakaʻofoʻofa ʻi Toshima. Kapau ʻoku ke fekumi ki ha faʻahinga koloa pau ʻoku taʻo, ʻoku mahuʻinga ke kole ki he kau tau pe fai ha fakatotolo ke maʻu ha fale ma ʻoku specializes ʻi he meʻa ʻoku ke fekumi ki ai.

"Köstliches

Bakeries lelei taha ʻi Kita.

Ko Kita ko ha vahefonua ia ʻi Tokio ʻoku ʻiloa ʻi heʻene fakatau, kai, mo e fakafiefia. Ko ha ngaahi fokotuʻu ʻeni ʻe niʻihi ki he bakeries ʻi Kita ʻa ia ʻoku fakamaaka lahi ʻe he kau tau mo e kau ʻaʻahi fakatouʻosi:

 1. Maruichi: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono breads ifo mo fakaneifua, kau ai ʻenau matcha ʻiloa croissants. ʻOku lahi honau ngaahi feituʻu ʻi Tokio, kau ai ha taha ʻi Kita.

 2. Tricolore: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono ma fakaʻofoʻofa mo ifo, fakaneifua mo e keke. ʻOku nau fakaʻaongaʻi ha ngaahi meʻa ʻoku lelei pea lahi mo e ngaahi meʻa ke nau fili mei ai. ʻOku ʻi ai ha feituʻu ʻi Kita.

 3. Bakers Maison: ʻOku ʻiloa ʻa e seini fale ma ko ʻeni ʻi hono ma mo e fakaneifua naʻe ngaohi mei he ngaahi meʻa lelei maʻolunga. ʻOku lahi honau ngaahi feituʻu ʻi Tokio, kau ai ha taha ʻi Kita.

 4. Deux Amis: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi heʻene breads ifo mo mohu founga mo fakaneifua, kau ai ʻenau ʻoku manakoa ʻi heʻenausu sandwiches. ʻOku ʻi ai ha feituʻu ʻi Kita.

 5. Patisserie Sadaharu Aoki: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono fakaneifua fakaʻofoʻofa mo ifo mo e keke, kau ai ʻene fanga kiʻi fakaneifua matcha flavored. ʻOku ʻi ai ha feituʻu ʻi Kita.

Ko ha niʻihi pe ʻeni ʻo e bakeries fakaʻofoʻofa ʻi Kita. Kapau ʻoku ke fekumi ki ha faʻahinga koloa pau ʻoku taʻo, ʻoku mahuʻinga ke kole ki he kau tau pe fai ha fakatotolo ke maʻu ha fale ma ʻoku specializes ʻi he meʻa ʻoku ke fekumi ki ai.

"Köstliches

Bakeries lelei taha ʻi Adachi.

Ko Adachi ko ha vahefonua ʻi Tokio ʻoku ʻiloa ʻi heʻene fakatau, kai, mo e fakafiefia. Ko ha ngaahi fokotuʻu ʻeni ʻe niʻihi ki he bakeries ʻi Adachi ʻa ia ʻoku fakamaaka lahi ʻe he kau tau mo e kau ʻaʻahi fakatouʻosi:

 1. Maruichi: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono breads ifo mo fakaneifua, kau ai ʻenau matcha ʻiloa croissants. ʻOku ʻi ai ha ngaahi feituʻu lahi ʻi Tokio, kau ai ha taha ʻi Adachi.

 2. Tricolor: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono ma fakaʻofoʻofa mo ifo, fakaneifua mo e keke. ʻOku nau fakaʻaongaʻi ha ngaahi meʻa ʻoku lelei pea lahi mo e ngaahi meʻa ke nau fili mei ai. ʻOku ʻi ai ha feituʻu ʻi Adachi.

 3. Bakers Maison: ʻOku ʻiloa ʻa e seini fale ma ko ʻeni ʻi hono ma mo e fakaneifua naʻe ngaohi mei he ngaahi meʻa lelei maʻolunga. ʻOku ʻi ai ha ngaahi feituʻu lahi ʻi Tokio, kau ai ha taha ʻi Adachi.

 4. Deux Amis: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi heʻene breads ifo mo mohu founga mo fakaneifua, kau ai ʻenau ʻoku manakoa ʻi heʻenausu sandwiches. ʻOku ʻi ai ha feituʻu ʻi Adachi.

 5. Patisserie Sadaharu Aoki: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono fakaneifua fakaʻofoʻofa mo ifo mo e keke, kau ai ʻene fanga kiʻi fakaneifua matcha flavored. ʻOku ʻi ai ha feituʻu ʻi Adachi.

Ko ha niʻihi pe ʻeni ʻo e bakeries fakaʻofoʻofa ʻi Adachi. Kapau ʻoku ke fekumi ki ha faʻahinga koloa pau ʻoku taʻo, ʻoku mahuʻinga ke kole ki he kau tau pe fai ha fakatotolo ke maʻu ha fale ma ʻoku specializes ʻi he meʻa ʻoku ke fekumi ki ai.

"Köstliches

Ko e bakeries lelei taha ʻi Katushika.

Ko Katushika ko ha vahefonua ia ʻi Tokio ʻoku ʻiloa ʻi heʻene fakatau, kai, mo e fakafiefia. Ko ha ngaahi fokotuʻu ʻeni ʻe niʻihi ki he bakeries ʻi Katushika ʻa ia ʻoku fuʻu mahuʻinga ʻaupito ki he kau tau mo e kau ʻaʻahi fakatouʻosi:

 1. Maruichi: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono breads ifo mo fakaneifua, kau ai ʻenau matcha ʻiloa croissants. ʻOku lahi ha ngaahi feituʻu ʻi Tokio, kau ai ha taha ʻi Katushika.

 2. Tricolore: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono ma fakaʻofoʻofa mo ifo, fakaneifua mo e keke. ʻOku nau fakaʻaongaʻi ha ngaahi meʻa ʻoku lelei pea lahi mo e ngaahi meʻa ke nau fili mei ai. ʻOku ʻi ai ha feituʻu ʻi Katushika.

 3. Bakers Maison: ʻOku ʻiloa ʻa e seini fale ma ko ʻeni ʻi hono ma mo e fakaneifua naʻe ngaohi mei he ngaahi meʻa lelei maʻolunga. ʻOku lahi ha ngaahi feituʻu ʻi Tokio, kau ai ha taha ʻi Katushika.

 4. Deux Amis: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi heʻene breads ifo mo mohu founga mo fakaneifua, kau ai ʻenau ʻoku manakoa ʻi heʻenausu sandwiches. ʻOku ʻi ai ha feituʻu ʻi Katushika.

 5. Patisserie Sadaharu Aoki: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono fakaneifua fakaʻofoʻofa mo ifo mo e keke, kau ai ʻene fanga kiʻi fakaneifua matcha flavored. ʻOku ʻi ai ha feituʻu ʻi Katushika.

Ko ha niʻihi pe ʻeni ʻo e ngaahi bakeries fakaʻofoʻofa ʻi Katushika. Kapau ʻoku ke fekumi ki ha faʻahinga koloa pau ʻoku taʻo, ʻoku mahuʻinga ke kole ki he kau tau pe fai ha fakatotolo ke maʻu ha fale ma ʻoku specializes ʻi he meʻa ʻoku ke fekumi ki ai.

"Köstliches

Bakeries lelei taha ʻi Edogawa.

Ko Edogawa ko ha vahefonua ia ʻi Tokio ʻoku ʻiloa ʻi heʻene fakatau, kai, mo e ngaahi feituʻu fakafiefia. Ko ha ngaahi fokotuʻu ʻeni ʻe niʻihi ki he bakeries ʻi Edogawa ʻa ia ʻoku fakamaaka lahi ʻe he kau tau mo e kau ʻaʻahi fakatouʻosi:

 1. Maruichi: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono breads ifo mo fakaneifua, kau ai ʻenau matcha ʻiloa croissants. ʻOku ʻi ai ha ngaahi feituʻu lahi ʻi Tokio, kau ai ha taha ʻi Edogawa.

 2. Tricolore: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono ma fakaʻofoʻofa mo ifo, fakaneifua mo e keke. ʻOku nau fakaʻaongaʻi ha ngaahi meʻa ʻoku lelei pea lahi mo e ngaahi meʻa ke nau fili mei ai. ʻOku ʻi ai ha feituʻu ʻi Edogawa.

 3. Bakers Maison: ʻOku ʻiloa ʻa e seini fale ma ko ʻeni ʻi hono ma mo e fakaneifua naʻe ngaohi mei he ngaahi meʻa lelei maʻolunga. ʻOku ʻi ai ha ngaahi feituʻu lahi ʻi Tokio, kau ai ha taha ʻi Edogawa.

 4. Deux Amis: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi heʻene breads ifo mo mohu founga mo fakaneifua, kau ai ʻenau ʻoku manakoa ʻi heʻenausu sandwiches. ʻOku ʻi ai ha feituʻu ʻi Edogawa.

 5. Patisserie Sadaharu Aoki: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono fakaneifua fakaʻofoʻofa mo ifo mo e keke, kau ai ʻene fanga kiʻi fakaneifua matcha flavored. ʻOku ʻi ai ha feituʻu ʻi Edogawa.

Ko ha niʻihi pe ʻeni ʻo e ngaahi bakeries fakaʻofoʻofa lahi ʻi Edogawa. Kapau ʻoku ke fekumi ki ha faʻahinga koloa pau ʻoku taʻo, ʻoku mahuʻinga ke kole ki he kau tau pe fai ha fakatotolo ke maʻu ha fale ma ʻoku specializes ʻi he meʻa ʻoku ke fekumi ki ai.

"Köstliches

Bakeries lelei taha ʻi Koto.

Ko Koto ko ha vahefonua ia ʻi Tokio ʻoku ʻiloa ʻi heʻene fakatau, kai, mo e fakafiefia. Ko ha ngaahi fokotuʻu ʻeni ki he bakeries ʻi Koto ʻa ia ʻoku fakamaaka lahi ʻe he kau tau mo e kau ʻaʻahi fakatouʻosi:

 1. Maruichi: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono breads ifo mo fakaneifua, kau ai ʻenau matcha ʻiloa croissants. ʻOku ʻi ai ha ngaahi feituʻu lahi ʻi Tokio, kau ai ʻa Aufe ʻi Koto.

 2. Tricolore: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono ma fakaʻofoʻofa mo ifo, fakaneifua mo e keke. ʻOku nau fakaʻaongaʻi ha ngaahi meʻa ʻoku lelei pea lahi mo e ngaahi meʻa ke nau fili mei ai. ʻOku ʻi ai ha feituʻu ʻi Koto.

 3. Bakers Maison: ʻOku ʻiloa ʻa e seini fale ma ko ʻeni ʻi hono ma mo e fakaneifua naʻe ngaohi mei he ngaahi meʻa lelei maʻolunga. ʻOku ʻi ai ha ngaahi feituʻu lahi ʻi Tokio, kau ai ha taha ʻi Koto.

 4. Deux Amis: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi heʻene breads ifo mo mohu founga mo fakaneifua, kau ai ʻenau ʻoku manakoa ʻi heʻenausu sandwiches. ʻOku ʻi ai ha feituʻu ʻi Koto.

 5. Patisserie Sadaharu Aoki: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono fakaneifua fakaʻofoʻofa mo ifo mo e keke, kau ai ʻene fanga kiʻi fakaneifua matcha flavored. ʻOku ʻi ai ha feituʻu ʻi Koto.

Ko ha niʻihi pe ʻeni ʻo e ngaahi bakeries fakaʻofoʻofa lahi ʻi Koto. Kapau ʻoku ke fekumi ki ha faʻahinga koloa pau ʻoku taʻo, ʻoku mahuʻinga ke kole ki he kau tau pe fai ha fakatotolo ke maʻu ha fale ma ʻoku specializes ʻi he meʻa ʻoku ke fekumi ki ai.

"Köstliches

Bakeries lelei taha ʻi Setagaya.

Ko Setagaya ko ha vahefonua ia ʻi Tokio ʻoku ʻiloa ʻi heʻene fakatau, kai, mo e fakafiefia. Ko ha ngaahi fokotuʻu ʻeni ki he bakeries ʻi Setagaya ʻa ia ʻoku fakamaaka lahi ʻe he kau tau mo e kau ʻaʻahi fakatouʻosi:

 1. Maruichi: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono breads ifo mo fakaneifua, kau ai ʻenau matcha ʻiloa croissants. ʻOku lahi honau ngaahi feituʻu ʻi Tokio, kau ai ha taha ʻi Setagaya.

 2. Tricolore: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono ma fakaʻofoʻofa mo ifo, fakaneifua mo e keke. ʻOku nau fakaʻaongaʻi ha ngaahi meʻa ʻoku lelei pea lahi mo e ngaahi meʻa ke nau fili mei ai. ʻOku ʻi ai ha feituʻu ʻi Setagaya.

 3. Bakers Maison: ʻOku ʻiloa ʻa e seini fale ma ko ʻeni ʻi hono ma mo e fakaneifua naʻe ngaohi mei he ngaahi meʻa lelei maʻolunga. ʻOku lahi honau ngaahi feituʻu ʻi Tokio, kau ai ha taha ʻi Setagaya.

 4. Deux Amis: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi heʻene breads ifo mo mohu founga mo fakaneifua, kau ai ʻenau ʻoku manakoa ʻi heʻenausu sandwiches. ʻOku ʻi ai ha feituʻu ʻi Setagaya.

 5. Patisserie Sadaharu Aoki: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono fakaneifua fakaʻofoʻofa mo ifo mo e keke, kau ai ʻene fanga kiʻi fakaneifua matcha flavored. ʻOku ʻi ai ha feituʻu ʻi Setagaya.

Ko ha niʻihi pe ʻeni ʻo e ngaahi bakeries fakaʻofoʻofa lahi ʻi Setagaya. Kapau ʻoku ke fekumi ki ha faʻahinga koloa pau ʻoku taʻo, ʻoku mahuʻinga ke kole ki he kau tau pe fai ha fakatotolo ke maʻu ha fale ma ʻoku specializes ʻi he meʻa ʻoku ke fekumi ki ai.

"Köstliches

Bakeries lelei taha ʻi Nerima.

Ko Nerima ko ha tukuiʻapi ia ʻi Tokio ʻoku ʻiloa ʻi heʻene fakatau, kai, mo e fakafiefia. Ko ha ngaahi fokotuʻu ʻeni ʻe niʻihi ki he bakeries ʻi Nerima ʻa ia ʻoku fakamaaka lahi ʻe he kau tau mo e kau ʻaʻahi fakatouʻosi:

 1. Maruichi: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono breads ifo mo fakaneifua, kau ai ʻenau matcha ʻiloa croissants. ʻOku lahi honau ngaahi feituʻu ʻi Tokio, kau ai ha taha ʻi Nerima.

 2. Tricolore: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono ma fakaʻofoʻofa mo ifo, fakaneifua mo e keke. ʻOku nau fakaʻaongaʻi ha ngaahi meʻa ʻoku lelei pea lahi mo e ngaahi meʻa ke nau fili mei ai. ʻOku ʻi ai ha feituʻu ʻi Nerima.

 3. Bakers Maison: ʻOku ʻiloa ʻa e seini fale ma ko ʻeni ʻi hono ma mo e fakaneifua naʻe ngaohi mei he ngaahi meʻa lelei maʻolunga. ʻOku lahi honau ngaahi feituʻu ʻi Tokio, kau ai ha taha ʻi Nerima.

 4. Deux Amis: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi heʻene breads ifo mo mohu founga mo fakaneifua, kau ai ʻenau ʻoku manakoa ʻi heʻenausu sandwiches. ʻOku ʻi ai ha feituʻu ʻi Nerima.

 5. Patisserie Sadaharu Aoki: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono fakaneifua fakaʻofoʻofa mo ifo mo e keke, kau ai ʻene fanga kiʻi fakaneifua matcha flavored. ʻOku ʻi ai ha feituʻu ʻi Nerima.

Ko ha niʻihi pe ʻeni ʻo e bakeries fakaʻofoʻofa ʻi Nerima. Kapau ʻoku ke fekumi ki ha faʻahinga koloa pau ʻoku taʻo, ʻoku mahuʻinga ke kole ki he kau tau pe fai ha fakatotolo ke maʻu ha fale ma ʻoku specializes ʻi he meʻa ʻoku ke fekumi ki ai.

"Köstliches

Bakeries lelei taha ʻi Feituʻu Masu.

Ko Ha vahefonua ʻa Kuma ʻi Tokio ʻoku ʻiloa ʻi heʻene fakatau, kai, mo e fakafiefia. Ko ha ngaahi fokotuʻu ʻeni ki he bakeries ʻi Feituʻu ʻoku fuʻu mahuʻinga ʻaupito ki he kau tau mo e kau ʻaʻahi fakatouʻosi:

 1. Maruichi: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono breads ifo mo fakaneifua, kau ai ʻenau matcha ʻiloa croissants. ʻOku ʻi ai honau ngaahi feituʻu kehekehe ʻi he feituʻu Kotoa Petokyo, kau ai ha taha ʻi Feituʻu Masekou.

 2. Tricolore: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono ma fakaʻofoʻofa mo ifo, fakaneifua mo e keke. ʻOku nau fakaʻaongaʻi ha ngaahi meʻa ʻoku lelei pea lahi mo e ngaahi meʻa ke nau fili mei ai. ʻOku ʻi ai ha feituʻu ʻi ʻIumí.

 3. Bakers Maison: ʻOku ʻiloa ʻa e seini fale ma ko ʻeni ʻi hono ma mo e fakaneifua naʻe ngaohi mei he ngaahi meʻa lelei maʻolunga. ʻOku ʻi ai ha ngaahi feituʻu lahi ʻi Tokio, kau ai ha taha ʻi Kumasi.

 4. Deux Amis: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi heʻene breads ifo mo mohu founga mo fakaneifua, kau ai ʻenau ʻoku manakoa ʻi heʻenausu sandwiches. ʻOku ʻi ai ha feituʻu ʻi ʻIumí.

 5. Patisserie Sadaharu Aoki: ʻOku ʻiloa ʻa e fale ma ko ʻeni ʻi hono fakaneifua fakaʻofoʻofa mo ifo mo e keke, kau ai ʻene fanga kiʻi fakaneifua matcha flavored. ʻOku ʻi ai ha feituʻu ʻi ʻIumí.

Ko ha niʻihi pe ʻeni ʻo e ngaahi bakeries fakaʻofoʻofa ʻi Kuma. Kapau ʻoku ke fekumi ki ha faʻahinga koloa pau ʻoku taʻo, ʻoku mahuʻinga ke kole ki he kau tau pe fai ha fakatotolo ke maʻu ha fale ma ʻoku specializes ʻi he meʻa ʻoku ke fekumi ki ai.

"Köstliches