Ýaponiýanyň Sapporo şäherinde ýerleşýän iň gowy çörekler.

Sapporo Ýaponiýanyň iň demirgazyk adasy bolan Hokkaýdo şäheriniň paýtagty we iň iri şäheridir. Ol deňiz önümleri, birek-biregi we gyşky sport yklymlary bilen tanalýar. Sapporoda bişirilen harytlaryň dürli görnüşlerini, şol sanda çörek, hamyrmaýa, köke hödürleýän köp sanly bakja önümleri bar. Sapporodaky käbir meşhur çörekler:

 1. Kita no Çaýa. Bu çörek hanym Hokkaýdoda ýetişdirilen undan taýýarlanan täze bişirilen çöregi bilen tanalýar. Şeýle hem olar hamyrmaýany, sandwiçleri we kofe saýlamagy teklip edýärler.

 2. Kororo: Bu çörekhana Hokkaýdo nyň süýt-gatygyndan we ýagyndan taýýarlantagam, ak nan bilen tanalýar. Şeýle hem olar hamyrmaýany we sandwiçleri saýlamagy teklip edýärler.

  Advertising
 3. Kura: Bu çörekhana Hokkaýdoda ösdürilip ýetişdirilýän tebigy hamyrmaýadan we undan taýýarlanan tagamly, ussat çöregi bilen tanalýar. Şeýle hem olar hamyrmaýany, sandwiçleri we kofe saýlamagy teklip edýärler.

 4. Croquant Chou Zakuzaku: Bu çörekhana süýji ýa-da tagamly doldurgyçly gyrmyzy, kremli kroissantlary bilen tanalýar. Şeýle hem olar başga-da dürli bişirilen harytlary we sandwiçleri hödürleýärler.

 5. Agyry de Sukre. Bu çörekhana Hokkaýdonyň süýdünden we ýagyndan taýýarlanan tagamly, ak nan bilen tanalýar. Şeýle hem olar hamyrmaýany we sandwiçleri saýlamagy teklip edýärler.

Bularyň bary-ýogy birnäçe mysaldygyny we Sapporoda saýlamak üçin başga-da köp ajaýyp çörekhanalaryň bardygyny unutmaň. Internetde gözleg geçirmek ýa-da ýerli ýaşaýjylardan tagamlaryňyz we zerurlyklaryňyz üçin iň gowy çörekhanany tapmak barada maslahat soramak peýdaly bolup biler.

Çuo etrabynda çörek bişirýär.

Çuo Ward — Ýaponiýanyň Hokkaýdo ştatynyň Sapporo şäherinde ýerleşýän etrap. Bu ýerde çörek bişirilýän ýerler köp bolmagy mümkin. Sapporo ştatynyň Çuo Ward şäherindäki käbir meşhur çörekler:

 1. Kita no Çaýa. Bu çörek hanym Hokkaýdoda ýetişdirilen undan taýýarlanan täze bişirilen çöregi bilen tanalýar. Şeýle hem olar hamyrmaýany, sandwiçleri we kofe saýlamagy teklip edýärler.

 2. Kororo: Bu çörekhana Hokkaýdo nyň süýt-gatygyndan we ýagyndan taýýarlantagam, ak nan bilen tanalýar. Şeýle hem olar hamyrmaýany we sandwiçleri saýlamagy teklip edýärler.

  Advertising
  ToNEKi Media Newsletter!
 3. Kura: Bu çörekhana Hokkaýdoda ösdürilip ýetişdirilýän tebigy hamyrmaýadan we undan taýýarlanan tagamly, ussat çöregi bilen tanalýar. Şeýle hem olar hamyrmaýany, sandwiçleri we kofe saýlamagy teklip edýärler.

 4. Croquant Chou Zakuzaku: Bu çörekhana süýji ýa-da tagamly doldurgyçly gyrmyzy, kremli kroissantlary bilen tanalýar. Şeýle hem olar başga-da dürli bişirilen harytlary we sandwiçleri hödürleýärler.

 5. Agyry de Sukre. Bu çörekhana Hokkaýdonyň süýdünden we ýagyndan taýýarlanan tagamly, ak nan bilen tanalýar. Şeýle hem olar hamyrmaýany we sandwiçleri saýlamagy teklip edýärler.

Bularyň bary-ýogy birnäçe mysaldygyny we Çuo Wardda saýlamak üçin başga-da köp ajaýyp çörekhanalaryň bardygyny unutmaň. Internetde gözleg geçirmek ýa-da ýerli ýaşaýjylardan tagamlaryňyz we zerurlyklaryňyz üçin iň gowy çörekhanany tapmak barada maslahat soramak peýdaly bolup biler.

"Köstliches

Minami warddaky çörek ler.

Minami Ward — Ýaponiýanyň Hokkaýdo welaýatynyň Sapporo şäherinde ýerleşýän etrap. Bu ýerde çörek bişirilýän ýerler köp bolmagy mümkin. Sapporo ştatynyň Minami-Ward şäherindäki käbir meşhur çörek bişirilýän ýerleri:

 1. Kita no Çaýa. Bu çörek hanym Hokkaýdoda ýetişdirilen undan taýýarlanan täze bişirilen çöregi bilen tanalýar. Şeýle hem olar hamyrmaýany, sandwiçleri we kofe saýlamagy teklip edýärler.

 2. Kororo: Bu çörekhana Hokkaýdo nyň süýt-gatygyndan we ýagyndan taýýarlantagam, ak nan bilen tanalýar. Şeýle hem olar hamyrmaýany we sandwiçleri saýlamagy teklip edýärler.

 3. Kura: Bu çörekhana Hokkaýdoda ösdürilip ýetişdirilýän tebigy hamyrmaýadan we undan taýýarlanan tagamly, ussat çöregi bilen tanalýar. Şeýle hem olar hamyrmaýany, sandwiçleri we kofe saýlamagy teklip edýärler.

 4. Croquant Chou Zakuzaku: Bu çörekhana süýji ýa-da tagamly doldurgyçly gyrmyzy, kremli kroissantlary bilen tanalýar. Şeýle hem olar başga-da dürli bişirilen harytlary we sandwiçleri hödürleýärler.

 5. Agyry de Sukre. Bu çörekhana Hokkaýdonyň süýdünden we ýagyndan taýýarlanan tagamly, ak nan bilen tanalýar. Şeýle hem olar hamyrmaýany we sandwiçleri saýlamagy teklip edýärler.

Bularyň bary-ýogy birnäçe mysaldygyny we Minami wardynda saýlamak üçin başga-da köp ajaýyp çörekhanalaryň bardygyny unutmaň. Internetde gözleg geçirmek ýa-da ýerli ýaşaýjylardan tagamlaryňyz we zerurlyklaryňyz üçin iň gowy çörekhanany tapmak barada maslahat soramak peýdaly bolup biler.

"Köstliches

Kiýota Warddaky çörekler.

Kiýota Ward — Ýaponiýanyň Hokkaýdo welaýatynyň Sapporo şäherinde ýerleşýän etrap. Bu ýerde çörek bişirilýän ýerler köp bolmagy mümkin. Sapporo nyň Kiýota Ward şäherindäki käbir meşhur çörekler:

 1. Kita no Çaýa. Bu çörek hanym Hokkaýdoda ýetişdirilen undan taýýarlanan täze bişirilen çöregi bilen tanalýar. Şeýle hem olar hamyrmaýany, sandwiçleri we kofe saýlamagy teklip edýärler.

 2. Kororo: Bu çörekhana Hokkaýdo nyň süýt-gatygyndan we ýagyndan taýýarlantagam, ak nan bilen tanalýar. Şeýle hem olar hamyrmaýany we sandwiçleri saýlamagy teklip edýärler.

 3. Kura: Bu çörekhana Hokkaýdoda ösdürilip ýetişdirilýän tebigy hamyrmaýadan we undan taýýarlanan tagamly, ussat çöregi bilen tanalýar. Şeýle hem olar hamyrmaýany, sandwiçleri we kofe saýlamagy teklip edýärler.

 4. Croquant Chou Zakuzaku: Bu çörekhana süýji ýa-da tagamly doldurgyçly gyrmyzy, kremli kroissantlary bilen tanalýar. Şeýle hem olar başga-da dürli bişirilen harytlary we sandwiçleri hödürleýärler.

 5. Agyry de Sukre. Bu çörekhana Hokkaýdonyň süýdünden we ýagyndan taýýarlanan tagamly, ak nan bilen tanalýar. Şeýle hem olar hamyrmaýany we sandwiçleri saýlamagy teklip edýärler.

Bularyň bary-ýogy birnäçe mysaldygyny we Kiyota Wardda saýlamak üçin başga-da köp ajaýyp çörekhanalaryň bardygyny unutmaň. Internetde gözleg geçirmek ýa-da ýerli ýaşaýjylardan tagamlaryňyz we zerurlyklaryňyz üçin iň gowy çörekhanany tapmak barada maslahat soramak peýdaly bolup biler.

"Köstliches

Otarudaky çörler.

Otaru — Ýaponiýanyň Hokkaýdo adasynda ýerleşýän şäher, owadan kanal yklym etrapçasy we deňiz önümleri, birek-biregi we sakalary bilen tanalýar. Otaruşäherinde bişirilen harytlaryň dürli görnüşlerini, şol sanda çörekleri, hamyrmaýalary we kökeleri hödürleýän çörekhanalar köpdür. Otarudaky käbir meşhur çörek bişirilýän tegeleňler:

 1. Kita no Çaýa. Bu çörek hanym Hokkaýdoda ýetişdirilen undan taýýarlanan täze bişirilen çöregi bilen tanalýar. Şeýle hem olar hamyrmaýany, sandwiçleri we kofe saýlamagy teklip edýärler.

 2. Kororo: Bu çörekhana Hokkaýdo nyň süýt-gatygyndan we ýagyndan taýýarlantagam, ak nan bilen tanalýar. Şeýle hem olar hamyrmaýany we sandwiçleri saýlamagy teklip edýärler.

 3. Kura: Bu çörekhana Hokkaýdoda ösdürilip ýetişdirilýän tebigy hamyrmaýadan we undan taýýarlanan tagamly, ussat çöregi bilen tanalýar. Şeýle hem olar hamyrmaýany, sandwiçleri we kofe saýlamagy teklip edýärler.

 4. Croquant Chou Zakuzaku: Bu çörekhana süýji ýa-da tagamly doldurgyçly gyrmyzy, kremli kroissantlary bilen tanalýar. Şeýle hem olar başga-da dürli bişirilen harytlary we sandwiçleri hödürleýärler.

 5. Agyry de Sukre. Bu çörekhana Hokkaýdonyň süýdünden we ýagyndan taýýarlanan tagamly, ak nan bilen tanalýar. Şeýle hem olar hamyrmaýany we sandwiçleri saýlamagy teklip edýärler.

Bularyň bary-ýogy birnäçe mysaldygyny we Otaruda saýlamak üçin başga-da köp ajaýyp çörekhanalaryň bardygyny unutmaň. Internetde gözleg geçirmek ýa-da ýerli ýaşaýjylardan tagamlaryňyz we zerurlyklaryňyz üçin iň gowy çörekhanany tapmak barada maslahat soramak peýdaly bolup biler.

"Köstliches