ብሉጽ ዝርዝር እቲ ኣብ ፓሪስ ዚርከብ ብሉጽ እንዳ ሕብስቲ

ፓሪስ ከተማ ፍቕርን ቅዲትን ስነ-ጥበብን ኢያ። እንተዀነ ግን ከተማ እንጌራ ክሮይሳንት ከምኡውን ፈንጠዝያ ኢያ ። ኣብዛ ኸተማ እዚኣ መዓልታዊ ሓድሽን ምቁርን እተሰንከተ ኣቕሑ ዜቕርብ ልዕሊ 2000 ባኒ ኣሎ። እቲ ዝበለጸ ግን ኣየናይ እዩ ? ኣብ ፓሪስ ከለኻ ነየናይ እንዳ ሕብስቲ ኢኻ ብርግጽ ክትበጽሖ ዘሎካ? ኣብ ብሕታዊ ተመክሮታትን ድግማታትን ሽልማታትን ተመርኲስና ኣብ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ብሉጽ ባኒታት እቲ ዝበለጸ እንሆ።

1. ለ ግሬነር ኣ ቃንዛ

እዚ ባኒ እዚ ኣብ ፓሪስ ሓያሎ ጨንፈር ኣብያተ-ጽሕፈት እኳ እንተ ኣለዎ እቲ ዘይሓልፍ ግን እቲ ኣብ ጥቓ ሞንትማርተር ዚርከብ እዩ። ኣብዚ ቦታ እዚ ሚሸል ጋሎየር ዝስሙ ኣብ መላእ ዓለም ውሩይ ሰንካቲ ሕብስትን ከሻኒ ሕብስቲን ኣብ ፓሪስ ሓደ ኻብቲ ብሉጽ ባጌት ይስንከት ኣሎ። ብ2010 ኣብ ግራንት ፕሪክስ ደ ላ ባጌት ተዓወተ ፣ እዚ ሽልማት እዚ ኸኣ ንቤተ መንግስቲ ኢሊሰ እንጌራ ናይ ምሃብ ፍሉይ መሰል ረኸበ ። ኣብ ርእሲ እቲ ባጌት ከም ታርትለት ብሪዮክ ወይ ክሮይሳንት ዝኣመሰለ ጥዑም ሕብስቲ እውን ክትፍትን ትኽእል ኢኻ።

Advertising

ኣድራሻ ፦ 38 rue des Abbeses 75018 ፓሪስ
ሰዓታት ምኽፋት፦ ረቡዕ ክሳዕ ሰኑይ ሰዓት 7 30 ቅ. ቀ.

2. ኣ ላ Flûte ጋና

እዚ ባኒ እዚ ኣብ ጥቓ መቓብር ፔር ላካይዝ ኣብ መበል 20 ክፍሊ ኢዩ ዝርከብ ። እዚ ናይ ስድራቤት ንግዲ እዚ ንወለዶታት ብምስጢር ኣሰራርሓኡ ዘመሓላልፍ ኢዩ ። እተን ሰለስተ ኣዋልድ በርናርት ጋናሾድ ዚበሃል ቀደም ክኢላ ሰንካቲ ሕብስቲ ዝነበረ ሕጂ ነቲ ንግዲ የካይዳኦ ኣለዋ ። ብፍላይ እቲ ኣብዚ ዘሎ ባጌት ቀጢንን ምኡዝን ኢዩ ። ብተወሳኺ ነቲ ብዙሓት ዓማዊል ዚንእድዎ ለውዚ ክሮይሳንት ክትፍትኖ ኣሎካ።

ኣድራሻ ፦ 226 rue des Pyrénées 75020 ፓሪስ
ሰዓታት ምኽፋት፦ ሰሉስ ክሳዕ ቀዳም 7 30 ቅ. ቀ.

3. ዱ ፓይን ኤ ደ ኢደስ

እዚ ባኒ እዚ ብ2002 ጥራይ እኳ እንተ ተመስረተ ኣብ ፓሪስ ከም ሓደ ኻብቲ ብሉጽ እንዳ ሕብስቲ ጌርካ እዩ ዚርአ። እቲ ዋናን ሰንካቲ ሕብስትን ዝዀነ ክሪስቶፍ ቫሰር ንባህላዊ ኢደ ጥበብን ንባህርያዊ ቐመማትን ዓብዪ ኣገዳስነት እዩ ዘለዎ ። ድሉው ሓርጭ ወይ መባዅዕቲ ኣይጥቀምን እዩ፣ የግዳስ ኵሉ ባዕሉ እዩ ዚገብር። ከም ውጽኢቱ ኸኣ ብሉጽን በዅርን ዝዀነ ፍሉይ እንጌራን መስተን ይስራሕ ። ንኣብነት ኣብዚ ኢስኪሞ ዚብሃል ፒስታቺዮ ቸኮላታ ወይ ከኣ ኢስኪሞ ዚብሃል ቃርፋን ቱፋሕ ክትፍትን ትኽእል ኢኻ።

ኣድራሻ ፦ 34 rue ኢቭ ቱዲክ 75010 ፓሪስ
ናይ መኽፈቲ ሰዓታት ፦ ካብ ሰኑይ ክሳዕ ዓርቢ 6 45 ቅ. ቀ.

Advertising
ToNEKi Media Newsletter!

Köstliches Baguette so wie es die Topbäckereien in Paris verkaufen.