ኣብ ሳፖሮ ጃፓን ዚርከብ ብሉጽ ባኒ ።

ሳፖሮ ርእሲ ኸተማን እታ ዝዓበየት ከተማ ሆካይዶ እትበሃል ኣብ ሰሜናዊ ጫፍ ጃፓን እትርከብ ደሴት እያ፣ ብምግብን ቢራን ኣብ ቈራሪ ወርሓት ብዚግበር ስፖርትን ከኣ ፍልጥቲ እያ። ኣብ ሳፖሮ ከም እንጌራን ሕብስትን ምቁር ሕብስትን ዝኣመሰለ እተፈላለየ ዓይነት ባኒ ዘለዎ ባኒ ኣሎ። ገለ ኻብቲ ኣብ ሳፖሮ ህቡብ ዝዀነ ባኒታት እዚ ዝስዕብ ኢዩ -

Advertising
 1. ኪታ ኖ ቻያ ፦ እዚ ባኒ እዚ በቲ ኣብ ሆካይዶ ኻብ ዚበቍል ሓርጭ እተሰርሐ ሓድሽ እተሰንከተ እንጌራ እዩ ዚፍለጥ ። እተወሰነ ሕብስቲ ሳንድዊች ከምኡውን ቡን እውን የቕርቡ እዮም።

 2. ኮሮሮ፦ እዚ ባኒ እዚ በቲ ኻብ ጸባን ጠስምን ሆካይዶ ዚስራሕ ምቁርን ጻዕዳን እንጌራ እዩ ዚፍለጥ። እተመርጸ ሕብስቲታትን ሳንድዊችን እውን የቕርቡ እዮም።

 3. ኩራ፦ እዚ ባኒ እዚ በቲ ኣብ ሆካይዶ ኻብ ዚበቍል ተፈጥሮኣዊ መባዅዕቲ ወይ ሓርጭ ዚስራሕ ምቁርን ኢደ ጥበበኛን እንጌራ እዩ ዚፍለጥ። እተወሰነ ሕብስቲ ሳንድዊች ከምኡውን ቡን እውን የቕርቡ እዮም።

 4. ክሮኲንት ቹ ዛኩዛኩ ፦ እዚ ባኒ እዚ በቲ ጥዑም ወይ ጥዑም ምግቢ ዘለዎ ቐጢንን ድሙቕ ክሮይሳንት እዩ ዚፍለጥ ። እተሰንከተ ኣቝሑን ሳንድዊችን እውን የቕርቡ እዮም ።

 5. ስቓይ ደ ሱከር ፦ እዚ ባኒ እዚ በቲ ኻብ ጸባን ጠስምን ሆካይዶ ዚስራሕ ምቁርን ጻዕዳን እንጌራ እዩ ዚፍለጥ ። እተመርጸ ሕብስቲታትን ሳንድዊችን እውን የቕርቡ እዮም።

እዚ ሒደት ኣብነታት ጥራይ ምዃኑ እሞ ኣብ ሳፖሮ ኽትመርጾ እትኽእል ብዙሕ ብሉጽ ባኒታት ከም ዘሎ ኣስተብህል ። ብኢንተርነት ምንዳይ ወይ ከኣ ነቶም ደቂ እቲ ዓዲ ንመቐረትካን ዜድልየካ ነገራትን ዚኸውን ብሉጽ ባኒ ኺረኽቡ ኻባኻ ምሕታት ሓጋዚ ኪኸውን ይኽእል እዩ።

ኣብ ኣውራጃ ቹኦ ዚርከብ ባኒ ።

ቹዎ ዋርድ ኣብ ከተማ ሳፖሮ ሆካይዶ ጃፓን እትርከብ ኣውራጃ ኢያ ኣብቲ ኸባቢ ኸኣ ብዙሕ ባኒታት ኣሎ ። ገለ ኻብቲ ኣብ ቹ ዎርድ ሳፖሮ ዝርከብ ህቡብ ባኒታት እዚ ዝስዕብ ኢዩ -

 1. ኪታ ኖ ቻያ ፦ እዚ ባኒ እዚ በቲ ኣብ ሆካይዶ ኻብ ዚበቍል ሓርጭ እተሰርሐ ሓድሽ እተሰንከተ እንጌራ እዩ ዚፍለጥ ። እተወሰነ ሕብስቲ ሳንድዊች ከምኡውን ቡን እውን የቕርቡ እዮም።

 2. ኮሮሮ፦ እዚ ባኒ እዚ በቲ ኻብ ጸባን ጠስምን ሆካይዶ ዚስራሕ ምቁርን ጻዕዳን እንጌራ እዩ ዚፍለጥ። እተመርጸ ሕብስቲታትን ሳንድዊችን እውን የቕርቡ እዮም።

 3. ኩራ፦ እዚ ባኒ እዚ በቲ ኣብ ሆካይዶ ኻብ ዚበቍል ተፈጥሮኣዊ መባዅዕቲ ወይ ሓርጭ ዚስራሕ ምቁርን ኢደ ጥበበኛን እንጌራ እዩ ዚፍለጥ። እተወሰነ ሕብስቲ ሳንድዊች ከምኡውን ቡን እውን የቕርቡ እዮም።

 4. ክሮኲንት ቹ ዛኩዛኩ ፦ እዚ ባኒ እዚ በቲ ጥዑም ወይ ጥዑም ምግቢ ዘለዎ ቐጢንን ድሙቕ ክሮይሳንት እዩ ዚፍለጥ ። እተሰንከተ ኣቝሑን ሳንድዊችን እውን የቕርቡ እዮም ።

 5. ስቓይ ደ ሱከር ፦ እዚ ባኒ እዚ በቲ ኻብ ጸባን ጠስምን ሆካይዶ ዚስራሕ ምቁርን ጻዕዳን እንጌራ እዩ ዚፍለጥ ። እተመርጸ ሕብስቲታትን ሳንድዊችን እውን የቕርቡ እዮም።

እዚ ሒደት ኣብነታት ጥራይ ምዃኑ እሞ ኣብ ቹዎ ዋርድ ክትመርጾ እትኽእል ብዙሕ ብሉጽ ባኒታት ከም ዘሎ ኣስተብህል ። ብኢንተርነት ምንዳይ ወይ ከኣ ነቶም ደቂ እቲ ዓዲ ንመቐረትካን ዜድልየካ ነገራትን ዚኸውን ብሉጽ ባኒ ኺረኽቡ ኻባኻ ምሕታት ሓጋዚ ኪኸውን ይኽእል እዩ።

"Köstliches

ኣብ ሚናሚ ዋርድ ዚርከብ ባኒ ።

ሚናሚ ዋርድ ኣብ ከተማ ሳፖሮ ሆካይዶ ጃፓን እትርከብ ኣውራጃ ኢያ ኣብቲ ኸባቢ ድማ ብዙሕ ባኒ ኣሎ ። ገለ ኻብቲ ኣብ ሚናሚ ዋርድ ሳፖሮ ዝርከብ ህቡብ ባኒታት ከምዚ ዝስዕብ ይርከቦ -

 1. ኪታ ኖ ቻያ ፦ እዚ ባኒ እዚ በቲ ኣብ ሆካይዶ ኻብ ዚበቍል ሓርጭ እተሰርሐ ሓድሽ እተሰንከተ እንጌራ እዩ ዚፍለጥ ። እተወሰነ ሕብስቲ ሳንድዊች ከምኡውን ቡን እውን የቕርቡ እዮም።

 2. ኮሮሮ፦ እዚ ባኒ እዚ በቲ ኻብ ጸባን ጠስምን ሆካይዶ ዚስራሕ ምቁርን ጻዕዳን እንጌራ እዩ ዚፍለጥ። እተመርጸ ሕብስቲታትን ሳንድዊችን እውን የቕርቡ እዮም።

 3. ኩራ፦ እዚ ባኒ እዚ በቲ ኣብ ሆካይዶ ኻብ ዚበቍል ተፈጥሮኣዊ መባዅዕቲ ወይ ሓርጭ ዚስራሕ ምቁርን ኢደ ጥበበኛን እንጌራ እዩ ዚፍለጥ። እተወሰነ ሕብስቲ ሳንድዊች ከምኡውን ቡን እውን የቕርቡ እዮም።

 4. ክሮኲንት ቹ ዛኩዛኩ ፦ እዚ ባኒ እዚ በቲ ጥዑም ወይ ጥዑም ምግቢ ዘለዎ ቐጢንን ድሙቕ ክሮይሳንት እዩ ዚፍለጥ ። እተሰንከተ ኣቝሑን ሳንድዊችን እውን የቕርቡ እዮም ።

 5. ስቓይ ደ ሱከር ፦ እዚ ባኒ እዚ በቲ ኻብ ጸባን ጠስምን ሆካይዶ ዚስራሕ ምቁርን ጻዕዳን እንጌራ እዩ ዚፍለጥ ። እተመርጸ ሕብስቲታትን ሳንድዊችን እውን የቕርቡ እዮም።

እዚ ሒደት ኣብነታት ጥራይ ምዃኑ እሞ ኣብ ሚናሚ ዋርድ ክትመርጾ እትኽእል ብዙሕ ብሉጽ ባኒታት ከም ዘሎ ኣስተብህል ። ብኢንተርነት ምንዳይ ወይ ከኣ ነቶም ደቂ እቲ ዓዲ ንመቐረትካን ዜድልየካ ነገራትን ዚኸውን ብሉጽ ባኒ ኺረኽቡ ኻባኻ ምሕታት ሓጋዚ ኪኸውን ይኽእል እዩ።

"Köstliches

ኣብ ኪዮታ ዋርድ ዚርከብ ባኒ ።

ኪዮታ ዋርድ ኣብ ከተማ ሳፖሮ ሆካይዶ ጃፓን እትርከብ ኣውራጃ እያ ፣ ኣብቲ ኸባቢ ድማ ብዙሕ ባኒ ኣሎ ። ገለ ኻብቲ ኣብ ኪዮታ ዋርድ ሳፖሮ ዝርከብ ህቡብ ባኒታት ከምዚ ዝስዕብ ይርከቦ -

 1. ኪታ ኖ ቻያ ፦ እዚ ባኒ እዚ በቲ ኣብ ሆካይዶ ኻብ ዚበቍል ሓርጭ እተሰርሐ ሓድሽ እተሰንከተ እንጌራ እዩ ዚፍለጥ ። እተወሰነ ሕብስቲ ሳንድዊች ከምኡውን ቡን እውን የቕርቡ እዮም።

 2. ኮሮሮ፦ እዚ ባኒ እዚ በቲ ኻብ ጸባን ጠስምን ሆካይዶ ዚስራሕ ምቁርን ጻዕዳን እንጌራ እዩ ዚፍለጥ። እተመርጸ ሕብስቲታትን ሳንድዊችን እውን የቕርቡ እዮም።

 3. ኩራ፦ እዚ ባኒ እዚ በቲ ኣብ ሆካይዶ ኻብ ዚበቍል ተፈጥሮኣዊ መባዅዕቲ ወይ ሓርጭ ዚስራሕ ምቁርን ኢደ ጥበበኛን እንጌራ እዩ ዚፍለጥ። እተወሰነ ሕብስቲ ሳንድዊች ከምኡውን ቡን እውን የቕርቡ እዮም።

 4. ክሮኲንት ቹ ዛኩዛኩ ፦ እዚ ባኒ እዚ በቲ ጥዑም ወይ ጥዑም ምግቢ ዘለዎ ቐጢንን ድሙቕ ክሮይሳንት እዩ ዚፍለጥ ። እተሰንከተ ኣቝሑን ሳንድዊችን እውን የቕርቡ እዮም ።

 5. ስቓይ ደ ሱከር ፦ እዚ ባኒ እዚ በቲ ኻብ ጸባን ጠስምን ሆካይዶ ዚስራሕ ምቁርን ጻዕዳን እንጌራ እዩ ዚፍለጥ ። እተመርጸ ሕብስቲታትን ሳንድዊችን እውን የቕርቡ እዮም።

እዚ ሒደት ኣብነታት ጥራይ ምዃኑ እሞ ኣብ ክዮታ ዋርድ ክትመርጾ እትኽእል ብዙሕ ብሉጽ ባኒታት ከም ዘሎ ኣስተብህል ። ብኢንተርነት ምንዳይ ወይ ከኣ ነቶም ደቂ እቲ ዓዲ ንመቐረትካን ዜድልየካ ነገራትን ዚኸውን ብሉጽ ባኒ ኺረኽቡ ኻባኻ ምሕታት ሓጋዚ ኪኸውን ይኽእል እዩ።

"Köstliches

ኣብ ኦታሩ ዚርከብ ባኒ ።

ኦታሩ ኣብ ጃፓን ኣብ እትርከብ ደሴት ሆካይዶ እትርከብ ከተማ እያ ፣ በቲ ባህ ዜብል ኣውራጃን ምግብን ባሕርን ቢራን ሳክን ከኣ ፍልጥቲ እያ ። ኣብ ኦታሩ ኸም እንጌራን ሕብስቲን ምቁር ሕብስትን ዝኣመሰለ እተፈላለየ እተሰንከተ ኣቕሑ ዜቕርብ ሓያሎ ባኒ ኣሎ። ገለ ኻብቲ ኣብ ኦታሩ ህቡብ ዝዀነ ባኒታት እዚ ዝስዕብ ኢዩ -

 1. ኪታ ኖ ቻያ ፦ እዚ ባኒ እዚ በቲ ኣብ ሆካይዶ ኻብ ዚበቍል ሓርጭ እተሰርሐ ሓድሽ እተሰንከተ እንጌራ እዩ ዚፍለጥ ። እተወሰነ ሕብስቲ ሳንድዊች ከምኡውን ቡን እውን የቕርቡ እዮም።

 2. ኮሮሮ፦ እዚ ባኒ እዚ በቲ ኻብ ጸባን ጠስምን ሆካይዶ ዚስራሕ ምቁርን ጻዕዳን እንጌራ እዩ ዚፍለጥ። እተመርጸ ሕብስቲታትን ሳንድዊችን እውን የቕርቡ እዮም።

 3. ኩራ፦ እዚ ባኒ እዚ በቲ ኣብ ሆካይዶ ኻብ ዚበቍል ተፈጥሮኣዊ መባዅዕቲ ወይ ሓርጭ ዚስራሕ ምቁርን ኢደ ጥበበኛን እንጌራ እዩ ዚፍለጥ። እተወሰነ ሕብስቲ ሳንድዊች ከምኡውን ቡን እውን የቕርቡ እዮም።

 4. ክሮኲንት ቹ ዛኩዛኩ ፦ እዚ ባኒ እዚ በቲ ጥዑም ወይ ጥዑም ምግቢ ዘለዎ ቐጢንን ድሙቕ ክሮይሳንት እዩ ዚፍለጥ ። እተሰንከተ ኣቝሑን ሳንድዊችን እውን የቕርቡ እዮም ።

 5. ስቓይ ደ ሱከር ፦ እዚ ባኒ እዚ በቲ ኻብ ጸባን ጠስምን ሆካይዶ ዚስራሕ ምቁርን ጻዕዳን እንጌራ እዩ ዚፍለጥ ። እተመርጸ ሕብስቲታትን ሳንድዊችን እውን የቕርቡ እዮም።

እዚ ሒደት ኣብነታት ጥራይ ምዃኑ እሞ ኣብ ኦታሩ ኽትመርጾ እትኽእል ብዙሕ ብሉጽ ባኒታት ከም ዘሎ ኣስተብህል ። ብኢንተርነት ምንዳይ ወይ ከኣ ነቶም ደቂ እቲ ዓዲ ንመቐረትካን ዜድልየካ ነገራትን ዚኸውን ብሉጽ ባኒ ኺረኽቡ ኻባኻ ምሕታት ሓጋዚ ኪኸውን ይኽእል እዩ።

"Köstliches