ብሉጽ ዝርዝር እቲ ኣብ ኒው ዮርክ ዚርከብ ብሉጽ እንዳ ሕብስቲ

ኒው ዮርክ በበይኑ ዝዓይነቱ ምግቢ ዘለዋ ኸተማ እያ ። ካብ ፒሳ ኽሳዕ ቦርሳ ኽሳዕ ድቕድቕ ገንዘብ ንዅሉ ሰብ ዚኸውን ነገር ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ጥዑም ምግቢኸ እንታይ ኪበሃል ይኽእል? ኣብ ኒው ዮርክ ሓድሽ እንጌራ ክሮይሳንት ጽማቝ ቅጫ ከምኡውን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ብሉጽ ባኒ ኣበይ ክትረክብ ትኽእል? ኣብዚ ኣብ ሎግ እተላእከ ጽሑፍ ነቲ ኣብ ኒው ዮርክ ዚርከብ ብሉጽ እንዳ ሕብስቲ ኽንበጽሖ ዘሎና ብሉጽ ዝርዝር ከነካፍሎ ኢና።

1. እንጌራ ሌቫይን
ሌቫይን ቤከሪ በቲ ኣብ ኒው ዮርክ ዝርከብ ገዚፍን ልስሉስን ቸኮላታን ብሽኮቲ ውሩይ ኢዩ ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ቅድሚ እቲ ድኳን ዘሎ መስርዕ ነዊሕ ኢዩ እንተዀነ ግን እቲ ብሽኮቲ ሰማያዊ ስለ ዝዀነ ዝግብኦ ኢዩ። ለቫይን ቤከሪ ኣብ ርእሲ እቲ ብሽኮቲ እተሰንከተ ኸም እንጌራ ማፊን ብሪኮስ ከምኡውን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ እተሰንከተ ኣቕሑ እውን የቕርብ እዩ ። ሌቫይን ቤከሪ ኣብ ኒው ዮርክ እንተላይ ኣብ ኣፐር ዌስት ሳይድ ሃርለም ከምኡውን ዊልያምስበርግ እተፈላለየ ቦታታት ኣለዎ ።

2. ዶሚኒክ ኣንሰል ባኒ
እቲ ዶሚኒክ ኣንሰል ቤከሪ ዚብሃል ሕብስቲ መንበሪ እቲ ብ2013 ኣብ መንጎ ክሮይሳንትን ዶናትን እተሰቕለ ህቡብ ክሮናት እዩ። እቲ ክሮናት ብክሬም ዝመልአ ብዜብለጭልጭ ዘይቲ እተጠብሰ ብሑቝ እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ኣብታ ወርሒ እቲኣ ጥራይ ዝርከብ ሓድሽ መቐረት ኣሎ ። ንዶሚኒክ ኣንሰል ቤከሪ ግን ካብ ክሮናት ንላዕሊ ኢዩ ዘሎ ። ከም እኒ ዲ. ከይ. ኤ. (ዶሚኒክ ኩዊንግ ኣማን) ኩኪ ሾት መዝሓሊ ኤስሞር ከምኡውን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ መሃዝትን ምቁርን እተሰንከተ ኣቕሑ ኽትረክብ ኢኻ። እቲ ዶሚኒክ ኣንሰል ቤከሪ ኣብ ሶሆ ኢዩ ዝርከብ ኣብ ሚድታውን እውን ጨንፈር ሓብቲ ኣለዎ ።

Advertising

3. እንጌራ ባኒ
እንጌራ ባኒ ሰራውር እስራኤል ዘለዎ ባኒ እዩ ፣ እዚ ባኒ እዚ ብኢደ ጥበበኛታትን ብእተፈላለየ ሕብስትን እዩ ዚፍለጥ ። እቲ እንዳ ሕብስቲ ብሉጽ ቅመማትን ባህላዊ ተክኒክን ጥራይ እዩ ዚጥቀም። ሓደ ኻብቲ ህቡብ ፍርያቶም ባብካ ዚብሃል ልስሉስን ጥዑምን ጠስሚ ዘለዎ ቸኮላታ ወይ ካዕካዕ ዝመልአ ምቁር ሕብስቲ እዩ ። እንጌራ ባኒ ኣብ ኒው ዮርክ ከም ኣደባባይ ዩንየን ሊንከን ማእከል ከምኡውን ብራያንት ፓርክ ዝኣመሰለ እተፈላለየ ቦታታት ኣለዎ።

Köstliche Körnerbrötchen so wie man die bei den Top Bäckereien in New York kaufen kann.