ብሉጽ ዝርዝር እቲ ኣብ ቢየለፈልድ ዚርከብ ብሉጽ እንዳ ሕብስቲ

ቢለፈልድ ብዙሕ ናይ መግቢ ጕሉሕ ነጥብታት ዘለዋ ኸተማ እኳ እንተ ዀነት ሓደ ኻብቲ ኣዝዩ ህቡብ ዝዀነ ነገራት ግን ሓድሽን ምቁርን እተሰንከተ ኣቕሑ ኢዩ። ጥዑም ጥቕልልቲ ጥቕላል ጽማቝ እኽሊ ወይ ምቁር ምቁር ሕብስቲ ኽትረክብ ትደሊ እንተ ዄንካ ምስ መቐረትካ ዚሰማማዕ ባኒ ኸም እትረክብ ውሕስነት ኣሎካ። ኣብዛ ኣብ ሎግ እተላእከት ዓንቀጽ ነቲ ኣብ ቢየለፈልድ ዚርከብ ብሉጽ እንዳ ሕብስቲ ብርግጽ ክትበጽሖ ኸም ዘሎካ ዚገልጽ ብሉጽ ዝርዝር ነቕርብ ኢና።

1. ባኒ ሻፈር
ሰንካቲ ሕብስቲ ሻፈር ካብ 1898 ኣትሒዙ ዝነበረ ባህላዊ ባኒ ስድራ ቤት እዩ ። ኣብዚ ቦታ እዚ ዅሉ እተሰንከተ ኣቕሑ ብመሰረት እቲ ናይ ቀደም ኣሰራርሓታትን ዝርዝር ኣቓልቦን እዩ ዚስራሕ። እቲ ኣብ ሻፈር ዚርከብ እንዳ ሕብስቲ በብመዓልቱ ኻብ እቶን ዚወጽእ እተፈላለየ ዓይነት እንጌራን ጥቕላላትን ምቁር ሕብስትን ኣለዎ። ብፍላይ እቲ ጥቕላላት ጠስሚ ክሮይሳንት ከምኡውን ምቁር ሕብስቲ ስሮውቤሪ ኢዩ ዝምሕጸነና ። ባከሪ ሻፈር ኣብ ቢየለፈልድ ሓያሎ ጨንፈር ኣብያተ-ጽሕፈት ኣለዋ ነዚ ድማ ኣብ ወብ ሳይቶም ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።

2. ካፈ ክኒግ
ካፈ ክኒግ ኣብ ቢየለፈልድ ዚርከብ ካብ 1880 ኣትሒዙ ዝነበረ ትካል እዩ ። ካፈ ክኒግ በቲ ምቁር ቡን ዘለዎ ፍሉይ ክእለት ጥራይ ዘይኰነስ በቲ በብመዓልቱ ሓድሽ ዚዳሎ ኣብ ቤቱ እተሰርሐ ምቁር ሕብስትን ምቁር ሕብስትን እውን ፍልጥቲ እያ። ካፈ ክኒግ ምቹእ ሃዋሁን ኣብ ግዳም ኮፍ ኢልካ ኽትዘናግዓሉን ጨና ሓድሽ ሕብስቲ ኸተስተማቕረሉን እትኽእል ባህ ዜብል ቦታን ኣለዎ። ነቲ ህቡብ ናይ ስነ-ምግባር ምቁር ሕብስቲ ናይ ራስፐሪ ሜሪንግ ፒያ ወይ ቱፋሕ ዝፈረሰ ፒያ ፈትኖ።

Advertising

3. ኦርጋኒክ ባኒ ዌበር
ባዮ-ባከሪ ዌበር ኣብ ኣከባብያውን ቀጻልን እተሰንከተ ኣቕሑ ፍሉይ ክእለት ዘለዎ ዘመናዊ ባኒ ኢዩ። እቲ ዌበር ዚብሃል ባኒ ካብ ቍጽጽር ወጻኢ ዝዀነ ኣትክልቲ ዚፈሪ ቐመማት ጥራይ እዩ ዚጥቀም ፣ ብዘይካዚ ሰብ ዝሰርሖ መወሰኽታ ወይ ዕቝባ ኣይጥቀምን እዩ ። እቲ ዌበር ዚብሃል ዓይነት ባኒ እተፈላለየ ዓይነት እንጌራጥ ጥቕላላት ምቁር ሕብስቲ ጥዑም ምግቢ የቕርብ እዩ ፣ እዚ ዅሉ ድማ ምሉእ ብምሉእን ባህርያውን መቐረት ኣለዎ ። ብፍላይ እቲ እንጌራ ብምሉኡ እቲ ዕምባባታት ዕምባባታት ከምኡውን እቲ ካሮትን ካዕካዕን ምቁር ሕብስቲ ህቡብ እዩ። እቲ ብተፈጥሮኣዊ መገዲ ዚስራሕ ባኒ ዌበር ኣብታ ጥንታዊት ከተማ ቢለፈልድ ማእከላይ ቦታ ስለ ዘለዎ ብቐሊሉ ኽትበጽሖ ትኽእል እያ ።

Köstliche Gebäcke so wie man die bei den Top Bäckereien in Bielefeld kaufen kann.