Bäckerei Barth thành Koblenz.

Tìm Bäckerei Barth thành Koblenz và gần bạn.

Tel: +49 261/34294

Kiểm tra thời gian mở cửa.

Advertising

Tìm thêm nhiều thông tin về Bäckerei Barth.

Bäckerei Barth tìm thấy trong thành phố Koblenz.

Bäckerei Barth nằm trên Kurfürstenstraße.

Nhân viên của Bäckerei Barth đang chờ bạn.

Truy cập Bäckerei Barth thành Koblenz và thuyết phục bản thân về chất lượng của các món nướng

Xem chỉ đường.