जापानको साप्पोरोमा सबै भन्दा राम्रो बेकरीहरू।

साप्पोरो जापानको सबैभन्दा उत्तरी टापु होक्काइडोको राजधानी र सबैभन्दा ठूलो शहर हो र समुद्री भोजन, बियर र जाडो खेलकुदको लागि चिनिन्छ। साप्पोरोमा धेरै बेकरीहरू छन् जसले रोटी, पेस्ट्री र केक सहित विभिन्न प्रकारका बेक्ड सामानहरू प्रदान गर्दछ। साप्पोरोका केही लोकप्रिय बेकरीहरू हुन्:

Advertising
 1. किता नो छाया: यो बेकरी होक्काइडोमा उब्जिएको पीठोबाट बनाइएको ताजा बेक्ड रोटीको लागि चिनिन्छ। तिनीहरूले पेस्ट्री, स्यान्डविच र कफीको चयन पनि प्रदान गर्छन्।

 2. कोरोरो: यो बेकरी होक्काइडो दूध र मक्खनबाट बनेको स्वादिष्ट, फ्लफी सेतो रोटीको लागि चिनिन्छ। तिनीहरूले पेस्ट्री र स्यान्डविचको चयन पनि प्रदान गर्छन्।

 3. कुरा: यो बेकरी होक्काइडोमा उब्जिएको प्राकृतिक खमीर र पीठोबाट बनेको स्वादिष्ट, कलात्मक रोटीको लागि चिनिन्छ। तिनीहरूले पेस्ट्री, स्यान्डविच र कफीको चयन पनि प्रदान गर्छन्।

 4. क्रोक्वान्ट चाउ जाकुजाकु: यो बेकरी यसको खस्ता, मलाईदार क्रोइसेन्ट्सको लागि मीठो वा स्वादिष्ट फिलिंग्सको लागि चिनिन्छ। तिनीहरूले पनि अन्य बेक्ड सामान र स्यान्डविच को एक किसिम प्रस्ताव.

 5. पेन डे सुक्रे: यो बेकरी होक्काइडो दूध र मक्खनबाट बनेको स्वादिष्ट, फ्लफी सेतो रोटीको लागि चिनिन्छ। तिनीहरूले पेस्ट्री र स्यान्डविचको चयन पनि प्रदान गर्छन्।

कृपया ध्यान दिनुहोस् कि यी केवल केही उदाहरणहरू हुन् र साप्पोरोमा धेरै अन्य उत्कृष्ट बेकरीहरू छन् जुन तपाईंलाई छनौट गर्नको लागि हो। यो अनलाइन खोजी गर्न वा तपाईंको स्वाद र आवश्यकताहरूको लागि उत्तम बेकरी फेला पार्न सिफारिसहरूको लागि स्थानीयहरूलाई सोध्न उपयोगी हुन सक्छ।

चुओ जिले में बेकरी।

चुओ वार्ड जापानको होक्काइडो राज्यको साप्पोरो शहरको एक जिल्ला हो र यस क्षेत्रमा सम्भवतः धेरै बेकरीहरू छन्। चुओ वार्ड, साप्पोरोमा केही लोकप्रिय बेकरीहरू हुन्:

 1. किता नो छाया: यो बेकरी होक्काइडोमा उब्जिएको पीठोबाट बनाइएको ताजा बेक्ड रोटीको लागि चिनिन्छ। तिनीहरूले पेस्ट्री, स्यान्डविच र कफीको चयन पनि प्रदान गर्छन्।

 2. कोरोरो: यो बेकरी होक्काइडो दूध र मक्खनबाट बनेको स्वादिष्ट, फ्लफी सेतो रोटीको लागि चिनिन्छ। तिनीहरूले पेस्ट्री र स्यान्डविचको चयन पनि प्रदान गर्छन्।

 3. कुरा: यो बेकरी होक्काइडोमा उब्जिएको प्राकृतिक खमीर र पीठोबाट बनेको स्वादिष्ट, कलात्मक रोटीको लागि चिनिन्छ। तिनीहरूले पेस्ट्री, स्यान्डविच र कफीको चयन पनि प्रदान गर्छन्।

 4. क्रोक्वान्ट चाउ जाकुजाकु: यो बेकरी यसको खस्ता, मलाईदार क्रोइसेन्ट्सको लागि मीठो वा स्वादिष्ट फिलिंग्सको लागि चिनिन्छ। तिनीहरूले पनि अन्य बेक्ड सामान र स्यान्डविच को एक किसिम प्रस्ताव.

 5. पेन डे सुक्रे: यो बेकरी होक्काइडो दूध र मक्खनबाट बनेको स्वादिष्ट, फ्लफी सेतो रोटीको लागि चिनिन्छ। तिनीहरूले पेस्ट्री र स्यान्डविचको चयन पनि प्रदान गर्छन्।

कृपया ध्यान दिनुहोस् कि यी केवल केही उदाहरणहरू हुन् र सम्भवतः चुओ वार्डमा धेरै अन्य उत्कृष्ट बेकरीहरू छन् जुन तपाईंलाई छनौट गर्न को लागी। यो अनलाइन खोजी गर्न वा तपाईंको स्वाद र आवश्यकताहरूको लागि उत्तम बेकरी फेला पार्न सिफारिसहरूको लागि स्थानीयहरूलाई सोध्न उपयोगी हुन सक्छ।

"Köstliches

मिनामी वार्ड में बेकरी।

मिनामी वार्ड जापानको होक्काइडो राज्यको साप्पोरो शहरको एक जिल्ला हो र यस क्षेत्रमा सम्भवतः धेरै बेकरीहरू छन्। मिनामी वार्ड, साप्पोरोमा केही लोकप्रिय बेकरीहरू समावेश छन्:

 1. किता नो छाया: यो बेकरी होक्काइडोमा उब्जिएको पीठोबाट बनाइएको ताजा बेक्ड रोटीको लागि चिनिन्छ। तिनीहरूले पेस्ट्री, स्यान्डविच र कफीको चयन पनि प्रदान गर्छन्।

 2. कोरोरो: यो बेकरी होक्काइडो दूध र मक्खनबाट बनेको स्वादिष्ट, फ्लफी सेतो रोटीको लागि चिनिन्छ। तिनीहरूले पेस्ट्री र स्यान्डविचको चयन पनि प्रदान गर्छन्।

 3. कुरा: यो बेकरी होक्काइडोमा उब्जिएको प्राकृतिक खमीर र पीठोबाट बनेको स्वादिष्ट, कलात्मक रोटीको लागि चिनिन्छ। तिनीहरूले पेस्ट्री, स्यान्डविच र कफीको चयन पनि प्रदान गर्छन्।

 4. क्रोक्वान्ट चाउ जाकुजाकु: यो बेकरी यसको खस्ता, मलाईदार क्रोइसेन्ट्सको लागि मीठो वा स्वादिष्ट फिलिंग्सको लागि चिनिन्छ। तिनीहरूले पनि अन्य बेक्ड सामान र स्यान्डविच को एक किसिम प्रस्ताव.

 5. पेन डे सुक्रे: यो बेकरी होक्काइडो दूध र मक्खनबाट बनेको स्वादिष्ट, फ्लफी सेतो रोटीको लागि चिनिन्छ। तिनीहरूले पेस्ट्री र स्यान्डविचको चयन पनि प्रदान गर्छन्।

कृपया ध्यान दिनुहोस् कि यी केवल केही उदाहरणहरू हुन् र तपाईं छनौट गर्नका लागि मिनामी वार्डमा सम्भवतः धेरै अन्य उत्कृष्ट बेकरीहरू छन्। यो अनलाइन खोजी गर्न वा तपाईंको स्वाद र आवश्यकताहरूको लागि उत्तम बेकरी फेला पार्न सिफारिसहरूको लागि स्थानीयहरूलाई सोध्न उपयोगी हुन सक्छ।

"Köstliches

कियोटा वार्ड में बेकरी।

कियोटा वार्ड जापानको होक्काइडो राज्यको साप्पोरो शहरको एक जिल्ला हो र यस क्षेत्रमा सम्भवतः धेरै बेकरीहरू छन्। कियोटा वार्ड, साप्पोरोमा केही लोकप्रिय बेकरीहरू समावेश छन्:

 1. किता नो छाया: यो बेकरी होक्काइडोमा उब्जाएको पीठोबाट बनेको ताजा बेक्ड रोटीको लागि चिनिन्छ। तिनीहरूले पेस्ट्री, स्यान्डविच र कफीको चयन पनि प्रदान गर्छन्।

 2. कोरोरो: यो बेकरी होक्काइडो दूध र मक्खनबाट बनेको स्वादिष्ट, फ्लफी सेतो रोटीको लागि चिनिन्छ। तिनीहरूले पेस्ट्री र स्यान्डविचको चयन पनि प्रदान गर्छन्।

 3. कुरा: यो बेकरी होक्काइडोमा उब्जिएको प्राकृतिक खमीर र पीठोबाट बनेको स्वादिष्ट, कलात्मक रोटीको लागि चिनिन्छ। तिनीहरूले पेस्ट्री, स्यान्डविच र कफीको चयन पनि प्रदान गर्छन्।

 4. क्रोक्वान्ट चाउ जाकुजाकु: यो बेकरी यसको खस्ता, मलाईदार क्रोइसेन्ट्सको लागि मीठो वा स्वादिष्ट फिलिंग्सको लागि चिनिन्छ। तिनीहरूले पनि अन्य बेक्ड सामान र स्यान्डविच को एक किसिम प्रस्ताव.

 5. पेन डे सुक्रे: यो बेकरी होक्काइडो दूध र मक्खनबाट बनेको स्वादिष्ट, फ्लफी सेतो रोटीको लागि चिनिन्छ। तिनीहरूले पेस्ट्री र स्यान्डविचको चयन पनि प्रदान गर्छन्।

कृपया ध्यान दिनुहोस् कि यी केवल केही उदाहरणहरू हुन् र सम्भवतः कियोटा वार्डमा धेरै अन्य उत्कृष्ट बेकरीहरू छन् जुन तपाईं छनौट गर्नको लागि हो। यो अनलाइन खोजी गर्न वा तपाईंको स्वाद र आवश्यकताहरूको लागि उत्तम बेकरी फेला पार्न सिफारिसहरूको लागि स्थानीयहरूलाई सोध्न उपयोगी हुन सक्छ।

"Köstliches

ओटारु में बेकरी।

ओटारु जापानको होक्काइडो टापुमा रहेको एक शहर हो र यो यसको सुरम्य नहर जिल्ला र समुद्री भोजन, बियर र खातिरको लागि चिनिन्छ। ओटारुमा धेरै बेकरीहरू छन् जसले रोटी, पेस्ट्री र केक सहित विभिन्न प्रकारका बेक्ड सामानहरू प्रदान गर्दछ। ओटारुका केही लोकप्रिय बेकरीहरू हुन्:

 1. किता नो छाया: यो बेकरी होक्काइडोमा उब्जिएको पीठोबाट बनाइएको ताजा बेक्ड रोटीको लागि चिनिन्छ। तिनीहरूले पेस्ट्री, स्यान्डविच र कफीको चयन पनि प्रदान गर्छन्।

 2. कोरोरो: यो बेकरी होक्काइडो दूध र मक्खनबाट बनेको स्वादिष्ट, फ्लफी सेतो रोटीको लागि चिनिन्छ। तिनीहरूले पेस्ट्री र स्यान्डविचको चयन पनि प्रदान गर्छन्।

 3. कुरा: यो बेकरी होक्काइडोमा उब्जिएको प्राकृतिक खमीर र पीठोबाट बनेको स्वादिष्ट, कलात्मक रोटीको लागि चिनिन्छ। तिनीहरूले पेस्ट्री, स्यान्डविच र कफीको चयन पनि प्रदान गर्छन्।

 4. क्रोक्वान्ट चाउ जाकुजाकु: यो बेकरी यसको खस्ता, मलाईदार क्रोइसेन्ट्सको लागि मीठो वा स्वादिष्ट फिलिंग्सको लागि चिनिन्छ। तिनीहरूले पनि अन्य बेक्ड सामान र स्यान्डविच को एक किसिम प्रस्ताव.

 5. पेन डे सुक्रे: यो बेकरी होक्काइडो दूध र मक्खनबाट बनेको स्वादिष्ट, फ्लफी सेतो रोटीको लागि चिनिन्छ। तिनीहरूले पेस्ट्री र स्यान्डविचको चयन पनि प्रदान गर्छन्।

कृपया ध्यान दिनुहोस् कि यी केवल केही उदाहरणहरू हुन् र ओटारुमा धेरै अन्य उत्कृष्ट बेकरीहरू छन् जुन तपाईं छनौट गर्नको लागि हो। यो अनलाइन खोजी गर्न वा तपाईंको स्वाद र आवश्यकताहरूको लागि उत्तम बेकरी फेला पार्न सिफारिसहरूको लागि स्थानीयहरूलाई सोध्न उपयोगी हुन सक्छ।

"Köstliches