जपानमधील साप्पोरो मधील सर्वोत्तम बेकरी.

साप्पोरो हे जपानमधील सर्वात उत्तरेकडील बेट होक्काइदोची राजधानी आणि सर्वात मोठे शहर आहे आणि सीफूड, बिअर आणि हिवाळी खेळांसाठी ओळखले जाते. साप्पोरोमध्ये बर्याच बेकरी आहेत जे ब्रेड, पेस्ट्री आणि केकसह विविध प्रकारच्या भाजलेल्या वस्तू देतात. साप्पोरोमधील काही लोकप्रिय बेकरी आहेत:

Advertising
 1. किता नो छाया: ही बेकरी होक्काइडोमध्ये पिकवलेल्या पिठापासून बनवलेल्या ताज्या भाजलेल्या ब्रेडसाठी ओळखली जाते. ते पेस्ट्री, सँडविच आणि कॉफीची निवड देखील देतात.

 2. कोरोरो : ही बेकरी होक्काइदो दूध आणि लोणीपासून बनवलेल्या चवदार, फुलक्या पांढऱ्या ब्रेडसाठी ओळखली जाते. ते पेस्ट्री आणि सँडविचची निवड देखील देतात.

 3. कुरा: ही बेकरी नैसर्गिक यीस्ट आणि होक्काइडोमध्ये पिकवलेल्या पिठापासून बनवलेल्या स्वादिष्ट, कारागीर ब्रेडसाठी ओळखली जाते. ते पेस्ट्री, सँडविच आणि कॉफीची निवड देखील देतात.

 4. क्रोक्वांट चाऊ झाकुजाकू: ही बेकरी त्याच्या कुरकुरीत, मलईदार क्रोसेंट्ससाठी ओळखली जाते ज्यात गोड किंवा चवदार फिलिंग्स असतात. ते विविध प्रकारच्या इतर भाजलेल्या वस्तू आणि सँडविच देखील देतात.

 5. पेन डी सुक्रे: ही बेकरी होक्काइडो दूध आणि लोणीपासून बनवलेल्या चवदार, फुलक्या पांढऱ्या ब्रेडसाठी ओळखली जाते. ते पेस्ट्री आणि सँडविचची निवड देखील देतात.

कृपया लक्षात घ्या की ही फक्त काही उदाहरणे आहेत आणि आपल्यासाठी निवडण्यासाठी साप्पोरोमध्ये इतर बर्याच उत्कृष्ट बेकरी आहेत. आपल्या आवडी आणि गरजांसाठी सर्वोत्तम बेकरी शोधण्यासाठी ऑनलाइन शोधणे किंवा स्थानिकांना शिफारसी विचारणे उपयुक्त ठरू शकते.

चुओ जिल्ह्यातील बेकरी.

चुओ वॉर्ड हा जपानमधील होक्काइडो राज्यातील साप्पोरो शहरातील एक जिल्हा असून या भागात बहुधा अनेक बेकरी आहेत. चुओ वॉर्ड, साप्पोरो मधील काही लोकप्रिय बेकरी आहेत:

 1. किता नो छाया: ही बेकरी होक्काइडोमध्ये पिकवलेल्या पिठापासून बनवलेल्या ताज्या भाजलेल्या ब्रेडसाठी ओळखली जाते. ते पेस्ट्री, सँडविच आणि कॉफीची निवड देखील देतात.

 2. कोरोरो : ही बेकरी होक्काइदो दूध आणि लोणीपासून बनवलेल्या चवदार, फुलक्या पांढऱ्या ब्रेडसाठी ओळखली जाते. ते पेस्ट्री आणि सँडविचची निवड देखील देतात.

 3. कुरा: ही बेकरी नैसर्गिक यीस्ट आणि होक्काइडोमध्ये पिकवलेल्या पिठापासून बनवलेल्या स्वादिष्ट, कारागीर ब्रेडसाठी ओळखली जाते. ते पेस्ट्री, सँडविच आणि कॉफीची निवड देखील देतात.

 4. क्रोक्वांट चाऊ झाकुजाकू: ही बेकरी त्याच्या कुरकुरीत, मलईदार क्रोसेंट्ससाठी ओळखली जाते ज्यात गोड किंवा चवदार फिलिंग्स असतात. ते विविध प्रकारच्या इतर भाजलेल्या वस्तू आणि सँडविच देखील देतात.

 5. पेन डी सुक्रे: ही बेकरी होक्काइडो दूध आणि लोणीपासून बनवलेल्या चवदार, फुलक्या पांढऱ्या ब्रेडसाठी ओळखली जाते. ते पेस्ट्री आणि सँडविचची निवड देखील देतात.

कृपया लक्षात घ्या की ही फक्त काही उदाहरणे आहेत आणि कदाचित आपल्यासाठी निवडण्यासाठी चुओ वॉर्डमध्ये इतर बर्याच उत्कृष्ट बेकरी आहेत. आपल्या आवडी आणि गरजांसाठी सर्वोत्तम बेकरी शोधण्यासाठी ऑनलाइन शोधणे किंवा स्थानिकांना शिफारसी विचारणे उपयुक्त ठरू शकते.

"Köstliches

मिनामी वॉर्डमधील बेकरी.

मिनामी वॉर्ड हा जपानमधील होक्काइडो राज्यातील साप्पोरो शहरातील एक जिल्हा असून या भागात बहुधा अनेक बेकरी आहेत. मिनामी वॉर्ड, साप्पोरोमधील काही लोकप्रिय बेकरीमध्ये हे समाविष्ट आहे:

 1. किता नो छाया: ही बेकरी होक्काइडोमध्ये पिकवलेल्या पिठापासून बनवलेल्या ताज्या भाजलेल्या ब्रेडसाठी ओळखली जाते. ते पेस्ट्री, सँडविच आणि कॉफीची निवड देखील देतात.

 2. कोरोरो : ही बेकरी होक्काइदो दूध आणि लोणीपासून बनवलेल्या चवदार, फुलक्या पांढऱ्या ब्रेडसाठी ओळखली जाते. ते पेस्ट्री आणि सँडविचची निवड देखील देतात.

 3. कुरा: ही बेकरी नैसर्गिक यीस्ट आणि होक्काइडोमध्ये पिकवलेल्या पिठापासून बनवलेल्या स्वादिष्ट, कारागीर ब्रेडसाठी ओळखली जाते. ते पेस्ट्री, सँडविच आणि कॉफीची निवड देखील देतात.

 4. क्रोक्वांट चाऊ झाकुजाकू: ही बेकरी त्याच्या कुरकुरीत, मलईदार क्रोसेंट्ससाठी ओळखली जाते ज्यात गोड किंवा चवदार फिलिंग्स असतात. ते विविध प्रकारच्या इतर भाजलेल्या वस्तू आणि सँडविच देखील देतात.

 5. पेन डी सुक्रे: ही बेकरी होक्काइडो दूध आणि लोणीपासून बनवलेल्या चवदार, फुलक्या पांढऱ्या ब्रेडसाठी ओळखली जाते. ते पेस्ट्री आणि सँडविचची निवड देखील देतात.

कृपया लक्षात घ्या की ही फक्त काही उदाहरणे आहेत आणि कदाचित आपल्यासाठी निवडण्यासाठी मिनामी वॉर्डमध्ये इतर बर्याच उत्कृष्ट बेकरी आहेत. आपल्या आवडी आणि गरजांसाठी सर्वोत्तम बेकरी शोधण्यासाठी ऑनलाइन शोधणे किंवा स्थानिकांना शिफारसी विचारणे उपयुक्त ठरू शकते.

"Köstliches

कियोटा वॉर्डमधील बेकरी.

कियोटा वॉर्ड हा जपानमधील होक्काइडो राज्यातील साप्पोरो शहरातील एक जिल्हा असून या भागात बहुधा अनेक बेकरी आहेत. कियोटा वॉर्ड, साप्पोरोमधील काही लोकप्रिय बेकरींमध्ये हे समाविष्ट आहे:

 1. किता नो छाया : ही बेकरी होक्काइडोवर पिकवलेल्या पिठापासून बनवलेल्या ताज्या भाजलेल्या ब्रेडसाठी ओळखली जाते. ते पेस्ट्री, सँडविच आणि कॉफीची निवड देखील देतात.

 2. कोरोरो : ही बेकरी होक्काइदो दूध आणि लोणीपासून बनवलेल्या चवदार, फुलक्या पांढऱ्या ब्रेडसाठी ओळखली जाते. ते पेस्ट्री आणि सँडविचची निवड देखील देतात.

 3. कुरा: ही बेकरी नैसर्गिक यीस्ट आणि होक्काइडोमध्ये पिकवलेल्या पिठापासून बनवलेल्या स्वादिष्ट, कारागीर ब्रेडसाठी ओळखली जाते. ते पेस्ट्री, सँडविच आणि कॉफीची निवड देखील देतात.

 4. क्रोक्वांट चाऊ झाकुजाकू: ही बेकरी त्याच्या कुरकुरीत, मलईदार क्रोसेंट्ससाठी ओळखली जाते ज्यात गोड किंवा चवदार फिलिंग्स असतात. ते विविध प्रकारच्या इतर भाजलेल्या वस्तू आणि सँडविच देखील देतात.

 5. पेन डी सुक्रे: ही बेकरी होक्काइडो दूध आणि लोणीपासून बनवलेल्या चवदार, फुलक्या पांढऱ्या ब्रेडसाठी ओळखली जाते. ते पेस्ट्री आणि सँडविचची निवड देखील देतात.

कृपया लक्षात घ्या की ही फक्त काही उदाहरणे आहेत आणि आपल्यासाठी निवडण्यासाठी कियोटा वॉर्डमध्ये कदाचित इतर बर्याच उत्कृष्ट बेकरी आहेत. आपल्या आवडी आणि गरजांसाठी सर्वोत्तम बेकरी शोधण्यासाठी ऑनलाइन शोधणे किंवा स्थानिकांना शिफारसी विचारणे उपयुक्त ठरू शकते.

"Köstliches

ओटारू मधील बेकरी.

ओटारू हे जपानमधील होक्काइदो बेटावरील एक शहर असून निसर्गरम्य कालवा जिल्हा आणि सीफूड, बिअर आणि साके साठी ओळखले जाते. ओटारूमध्ये बर्याच बेकरी आहेत जे ब्रेड, पेस्ट्री आणि केकसह विविध प्रकारच्या भाजलेल्या वस्तू देतात. ओटारूमधील काही लोकप्रिय बेकरी आहेत:

 1. किता नो छाया: ही बेकरी होक्काइडोमध्ये पिकवलेल्या पिठापासून बनवलेल्या ताज्या भाजलेल्या ब्रेडसाठी ओळखली जाते. ते पेस्ट्री, सँडविच आणि कॉफीची निवड देखील देतात.

 2. कोरोरो : ही बेकरी होक्काइदो दूध आणि लोणीपासून बनवलेल्या चवदार, फुलक्या पांढऱ्या ब्रेडसाठी ओळखली जाते. ते पेस्ट्री आणि सँडविचची निवड देखील देतात.

 3. कुरा: ही बेकरी नैसर्गिक यीस्ट आणि होक्काइडोमध्ये पिकवलेल्या पिठापासून बनवलेल्या स्वादिष्ट, कारागीर ब्रेडसाठी ओळखली जाते. ते पेस्ट्री, सँडविच आणि कॉफीची निवड देखील देतात.

 4. क्रोक्वांट चाऊ झाकुजाकू: ही बेकरी त्याच्या कुरकुरीत, मलईदार क्रोसेंट्ससाठी ओळखली जाते ज्यात गोड किंवा चवदार फिलिंग्स असतात. ते विविध प्रकारच्या इतर भाजलेल्या वस्तू आणि सँडविच देखील देतात.

 5. पेन डी सुक्रे: ही बेकरी होक्काइडो दूध आणि लोणीपासून बनवलेल्या चवदार, फुलक्या पांढऱ्या ब्रेडसाठी ओळखली जाते. ते पेस्ट्री आणि सँडविचची निवड देखील देतात.

कृपया लक्षात घ्या की ही फक्त काही उदाहरणे आहेत आणि आपल्यासाठी निवडण्यासाठी ओटारूमध्ये इतर बर्याच उत्कृष्ट बेकरी आहेत. आपल्या आवडी आणि गरजांसाठी सर्वोत्तम बेकरी शोधण्यासाठी ऑनलाइन शोधणे किंवा स्थानिकांना शिफारसी विचारणे उपयुक्त ठरू शकते.

"Köstliches