bakeries ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນ Sapporo, ຍີ່ປຸ່ນ.

Sapporo ແມ່ນເມືອງຫຼວງແລະເມືອງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ Hokkaido, ເກາະເຫນືອສຸດຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ແລະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບອາຫານທະເລ, ເບຍ, ແລະກິລາລະດູຫນາວ. ມີເຄື່ອງເຮັດເຂົ້າຈີ່ຫຼາຍແຫ່ງຢູ່ເມືອງສັງທອງ ທີ່ນໍາມາສະເຫນີສິນຄ້າທີ່ເຮັດເຂົ້າຫນົມຕ່າງໆຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ລວມທັງເຂົ້າຈີ່, ເຂົ້າຫນົມປັງ ແລະເຂົ້າຫນົມຕ່າງໆ. ບາງ bakeries ທີ່ນິຍົມໃນ Sapporo ແມ່ນ:

Advertising
 1. Kita no Chaya: bakery ນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບເຂົ້າຈີ່baked ສົດຂອງມັນທີ່ເຮັດຈາກແປ້ງທີ່ປູກໃນ Hokkaido. ພວກເຂົາຍັງສະເຫນີການຄັດເລືອກຂອງ pastries, sandwiches ແລະກາເຟ.

 2. Kororo: bakery ນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບເຂົ້າຈີ່ສີຂາວທີ່ແຊບ, fluffy ຂອງມັນທີ່ເຮັດຈາກນົມ Hokkaido ແລະ ເນີຍ. ພວກເຂົາຍັງສະເຫນີການຄັດເລືອກຂອງ pastries ແລະ sandwiches.

 3. Kura: bakery ນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບອາຫານທີ່ແຊບ, artisanal ຂອງມັນທີ່ເຮັດຈາກຢາພື້ນເມືອງແລະແປ້ງທີ່ປູກໃນ Hokkaido. ພວກເຂົາຍັງສະເຫນີການຄັດເລືອກຂອງ pastries, sandwiches ແລະກາເຟ.

 4. Croquant Chou Zakuzaku: bakery ນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບcrispy ຂອງມັນ, creamy croissants ກັບຫວານຫຼືsavory fillings. ພວກເຂົາຍັງສະເຫນີສິນຄ້າ baked ອື່ນໆອີກຫຼາກຫຼາຍແລະ sandwiches.

 5. Pain de Sucre: bakery ນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບເຂົ້າຈີ່ສີຂາວທີ່ແຊບ, fluffy ຂອງມັນທີ່ເຮັດຈາກນົມ Hokkaido ແລະ ເນີຍ. ພວກເຂົາຍັງສະເຫນີການຄັດເລືອກຂອງ pastries ແລະ sandwiches.

ກະລຸນາສັງເກດວ່ານີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ສອງສາມຕົວຢ່າງແລະຍັງມີ bakeries ທີ່ດີເລີດອື່ນໆອີກຫຼາຍໃນ Sapporo ສໍາລັບທ່ານທີ່ຈະເລືອກເອົາ. ມັນສາ ມາດ ເປັນ ປະ ທານ ໃນ ການ ຄົ້ນ ຫາ ອອນ ໄລ ນ ໌ ຫຼື ຂໍ ຄໍາ ແນະ ນໍາ ຈາກ ຜູ້ ຄົນ ໃນ ທ້ອງ ຖິ່ນ ເພື່ອ ຊອກ ຫາ bakery ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ ສໍາ ລັບ ລົດ ຊາດ ແລະ ຄວາມ ຕ້ອງ ການ ຂອງ ທ່ານ .

Bakeries ໃນແຂວງ Chuo.

Chuo Ward ແມ່ນເຂດຫນຶ່ງໃນເມືອງ Sapporo, Hokkaido, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ແລະອາດຈະມີbakeries ຫຼາຍໃນພື້ນທີ່. ບາງ bakeries ທີ່ນິຍົມໃນ Chuo Ward, Sapporo ແມ່ນ:

 1. Kita no Chaya: bakery ນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບເຂົ້າຈີ່baked ສົດຂອງມັນທີ່ເຮັດຈາກແປ້ງທີ່ປູກໃນ Hokkaido. ພວກເຂົາຍັງສະເຫນີການຄັດເລືອກຂອງ pastries, sandwiches ແລະກາເຟ.

 2. Kororo: bakery ນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບເຂົ້າຈີ່ສີຂາວທີ່ແຊບ, fluffy ຂອງມັນທີ່ເຮັດຈາກນົມ Hokkaido ແລະ ເນີຍ. ພວກເຂົາຍັງສະເຫນີການຄັດເລືອກຂອງ pastries ແລະ sandwiches.

 3. Kura: bakery ນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບອາຫານທີ່ແຊບ, artisanal ຂອງມັນທີ່ເຮັດຈາກຢາພື້ນເມືອງແລະແປ້ງທີ່ປູກໃນ Hokkaido. ພວກເຂົາຍັງສະເຫນີການຄັດເລືອກຂອງ pastries, sandwiches ແລະກາເຟ.

 4. Croquant Chou Zakuzaku: bakery ນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບcrispy ຂອງມັນ, creamy croissants ກັບຫວານຫຼືsavory fillings. ພວກເຂົາຍັງສະເຫນີສິນຄ້າ baked ອື່ນໆອີກຫຼາກຫຼາຍແລະ sandwiches.

 5. Pain de Sucre: bakery ນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບເຂົ້າຈີ່ສີຂາວທີ່ແຊບ, fluffy ຂອງມັນທີ່ເຮັດຈາກນົມ Hokkaido ແລະ ເນີຍ. ພວກເຂົາຍັງສະເຫນີການຄັດເລືອກຂອງ pastries ແລະ sandwiches.

ກະລຸນາສັງເກດວ່ານີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ສອງສາມຕົວຢ່າງແລະອາດຈະມີbakeries ທີ່ດີເລີດອື່ນໆອີກຫຼາຍໃນ Chuo Ward ສໍາລັບທ່ານທີ່ຈະເລືອກເອົາ. ມັນສາ ມາດ ເປັນ ປະ ທານ ໃນ ການ ຄົ້ນ ຫາ ອອນ ໄລ ນ ໌ ຫຼື ຂໍ ຄໍາ ແນະ ນໍາ ຈາກ ຜູ້ ຄົນ ໃນ ທ້ອງ ຖິ່ນ ເພື່ອ ຊອກ ຫາ bakery ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ ສໍາ ລັບ ລົດ ຊາດ ແລະ ຄວາມ ຕ້ອງ ການ ຂອງ ທ່ານ .

"Köstliches

Bakeries ໃນ Minami Ward.

Minami Ward ແມ່ນເຂດຫນຶ່ງໃນເມືອງ Sapporo, Hokkaido, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ແລະອາດຈະມີbakeries ຫຼາຍໃນພື້ນທີ່. ບາງ bakeries ທີ່ນິຍົມໃນ Minami Ward, Sapporo ປະກອບມີ:

 1. Kita no Chaya: bakery ນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບເຂົ້າຈີ່baked ສົດຂອງມັນທີ່ເຮັດຈາກແປ້ງທີ່ປູກໃນ Hokkaido. ພວກເຂົາຍັງສະເຫນີການຄັດເລືອກຂອງ pastries, sandwiches ແລະກາເຟ.

 2. Kororo: bakery ນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບເຂົ້າຈີ່ສີຂາວທີ່ແຊບ, fluffy ຂອງມັນທີ່ເຮັດຈາກນົມ Hokkaido ແລະ ເນີຍ. ພວກເຂົາຍັງສະເຫນີການຄັດເລືອກຂອງ pastries ແລະ sandwiches.

 3. Kura: bakery ນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບອາຫານທີ່ແຊບ, artisanal ຂອງມັນທີ່ເຮັດຈາກຢາພື້ນເມືອງແລະແປ້ງທີ່ປູກໃນ Hokkaido. ພວກເຂົາຍັງສະເຫນີການຄັດເລືອກຂອງ pastries, sandwiches ແລະກາເຟ.

 4. Croquant Chou Zakuzaku: bakery ນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບcrispy ຂອງມັນ, creamy croissants ກັບຫວານຫຼືsavory fillings. ພວກເຂົາຍັງສະເຫນີສິນຄ້າ baked ອື່ນໆອີກຫຼາກຫຼາຍແລະ sandwiches.

 5. Pain de Sucre: bakery ນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບເຂົ້າຈີ່ສີຂາວທີ່ແຊບ, fluffy ຂອງມັນທີ່ເຮັດຈາກນົມ Hokkaido ແລະ ເນີຍ. ພວກເຂົາຍັງສະເຫນີການຄັດເລືອກຂອງ pastries ແລະ sandwiches.

ກະລຸນາສັງເກດວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນພຽງແຕ່ສອງສາມຕົວຢ່າງແລະອາດຈະມີbakeries ທີ່ດີເລີດອື່ນໆອີກຫຼາຍໃນ Minami Ward ສໍາລັບທ່ານທີ່ຈະເລືອກເອົາ. ມັນສາ ມາດ ເປັນ ປະ ທານ ໃນ ການ ຄົ້ນ ຫາ ອອນ ໄລ ນ ໌ ຫຼື ຂໍ ຄໍາ ແນະ ນໍາ ຈາກ ຜູ້ ຄົນ ໃນ ທ້ອງ ຖິ່ນ ເພື່ອ ຊອກ ຫາ bakery ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ ສໍາ ລັບ ລົດ ຊາດ ແລະ ຄວາມ ຕ້ອງ ການ ຂອງ ທ່ານ .

"Köstliches

Bakeries ໃນ Kiyota Ward.

Kiyota Ward ແມ່ນເຂດຫນຶ່ງໃນເມືອງ Sapporo, Hokkaido, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ແລະອາດຈະມີbakeries ຫຼາຍໃນພື້ນທີ່. ບາງ bakeries ທີ່ນິຍົມໃນ Kiyota Ward, Sapporo ປະກອບມີ:

 1. Kita no Chaya: bakery ນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບເຂົ້າຈີ່baked ສົດຂອງມັນທີ່ເຮັດຈາກແປ້ງທີ່ປູກໃນ Hokkaido. ພວກເຂົາຍັງສະເຫນີການຄັດເລືອກຂອງ pastries, sandwiches ແລະກາເຟ.

 2. Kororo: bakery ນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບເຂົ້າຈີ່ສີຂາວທີ່ແຊບ, fluffy ຂອງມັນທີ່ເຮັດຈາກນົມ Hokkaido ແລະ ເນີຍ. ພວກເຂົາຍັງສະເຫນີການຄັດເລືອກຂອງ pastries ແລະ sandwiches.

 3. Kura: bakery ນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບອາຫານທີ່ແຊບ, artisanal ຂອງມັນທີ່ເຮັດຈາກຢາພື້ນເມືອງແລະແປ້ງທີ່ປູກໃນ Hokkaido. ພວກເຂົາຍັງສະເຫນີການຄັດເລືອກຂອງ pastries, sandwiches ແລະກາເຟ.

 4. Croquant Chou Zakuzaku: bakery ນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບcrispy ຂອງມັນ, creamy croissants ກັບຫວານຫຼືsavory fillings. ພວກເຂົາຍັງສະເຫນີສິນຄ້າ baked ອື່ນໆອີກຫຼາກຫຼາຍແລະ sandwiches.

 5. Pain de Sucre: bakery ນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບເຂົ້າຈີ່ສີຂາວທີ່ແຊບ, fluffy ຂອງມັນທີ່ເຮັດຈາກນົມ Hokkaido ແລະ ເນີຍ. ພວກເຂົາຍັງສະເຫນີການຄັດເລືອກຂອງ pastries ແລະ sandwiches.

ກະລຸນາສັງເກດວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນພຽງແຕ່ສອງສາມຕົວຢ່າງແລະອາດຈະມີbakeries ທີ່ດີເລີດອື່ນໆອີກຫຼາຍໃນ Kiyota Ward ສໍາລັບທ່ານທີ່ຈະເລືອກເອົາ. ມັນສາ ມາດ ເປັນ ປະ ທານ ໃນ ການ ຄົ້ນ ຫາ ອອນ ໄລ ນ ໌ ຫຼື ຂໍ ຄໍາ ແນະ ນໍາ ຈາກ ຜູ້ ຄົນ ໃນ ທ້ອງ ຖິ່ນ ເພື່ອ ຊອກ ຫາ bakery ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ ສໍາ ລັບ ລົດ ຊາດ ແລະ ຄວາມ ຕ້ອງ ການ ຂອງ ທ່ານ .

"Köstliches

Bakeries ໃນ Otaru.

Otaru ແມ່ນເມືອງຫນຶ່ງໃນເກາະ Hokkaido ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນແລະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບເຂດແຄມທາງທີ່ງົດງາມແລະອາຫານທະເລ, ເບຍແລະເຫັນແກ່ຕົວ. ມີbakeries ຫຼາຍໃນ Otaru ທີ່ນໍາສະເຫນີສິນຄ້າbaked ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ລວມທັງເຂົ້າຈີ່, pastries ແລະcakes. ບາງ bakeries ທີ່ນິຍົມໃນ Otaru ແມ່ນ:

 1. Kita no Chaya: bakery ນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບເຂົ້າຈີ່baked ສົດຂອງມັນທີ່ເຮັດຈາກແປ້ງທີ່ປູກໃນ Hokkaido. ພວກເຂົາຍັງສະເຫນີການຄັດເລືອກຂອງ pastries, sandwiches ແລະກາເຟ.

 2. Kororo: bakery ນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບເຂົ້າຈີ່ສີຂາວທີ່ແຊບ, fluffy ຂອງມັນທີ່ເຮັດຈາກນົມ Hokkaido ແລະ ເນີຍ. ພວກເຂົາຍັງສະເຫນີການຄັດເລືອກຂອງ pastries ແລະ sandwiches.

 3. Kura: bakery ນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບອາຫານທີ່ແຊບ, artisanal ຂອງມັນທີ່ເຮັດຈາກຢາພື້ນເມືອງແລະແປ້ງທີ່ປູກໃນ Hokkaido. ພວກເຂົາຍັງສະເຫນີການຄັດເລືອກຂອງ pastries, sandwiches ແລະກາເຟ.

 4. Croquant Chou Zakuzaku: bakery ນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບcrispy ຂອງມັນ, creamy croissants ກັບຫວານຫຼືsavory fillings. ພວກເຂົາຍັງສະເຫນີສິນຄ້າ baked ອື່ນໆອີກຫຼາກຫຼາຍແລະ sandwiches.

 5. Pain de Sucre: bakery ນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບເຂົ້າຈີ່ສີຂາວທີ່ແຊບ, fluffy ຂອງມັນທີ່ເຮັດຈາກນົມ Hokkaido ແລະ ເນີຍ. ພວກເຂົາຍັງສະເຫນີການຄັດເລືອກຂອງ pastries ແລະ sandwiches.

ກະລຸນາສັງເກດວ່ານີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ສອງສາມຕົວຢ່າງແລະຍັງມີ bakeries ທີ່ດີເລີດອື່ນໆອີກຫຼາຍໃນ Otaru ສໍາລັບທ່ານທີ່ຈະເລືອກຈາກ. ມັນສາ ມາດ ເປັນ ປະ ທານ ໃນ ການ ຄົ້ນ ຫາ ອອນ ໄລ ນ ໌ ຫຼື ຂໍ ຄໍາ ແນະ ນໍາ ຈາກ ຜູ້ ຄົນ ໃນ ທ້ອງ ຖິ່ນ ເພື່ອ ຊອກ ຫາ bakery ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ ສໍາ ລັບ ລົດ ຊາດ ແລະ ຄວາມ ຕ້ອງ ການ ຂອງ ທ່ານ .

"Köstliches