بهترین نانوایی ها در ساپورو، ژاپن.

ساپورو پایتخت و بزرگ‌ترین شهر هوکایدو، شمالی‌ترین جزیره ژاپن است و به‌خاطر غذاهای دریایی، آبجو، و ورزش‌های زمستانی شهرت دارد. نانوایی های زیادی در ساپورو وجود دارند که طیف گسترده ای از محصولات پخته شده از جمله نان، شیرینی و کیک را ارائه می دهند. برخی از نانوایی های معروف در ساپورو عبارتند از:

 1. Kita no Chaya: این نانوایی به دلیل نان تازه پخته شده با آرد هوکایدو شناخته شده است. آنها همچنین انواع شیرینی، ساندویچ و قهوه را ارائه می دهند.

 2. Kororo: این نانوایی به خاطر نان سفید لذیذ و پف دارش که با شیر و کره هوکایدو درست می شود، معروف است. آنها همچنین انواع شیرینی ها و ساندویچ ها را ارائه می دهند.

  Advertising
 3. کورا: این نانوایی به خاطر نان خوشمزه و دست ساز خود که با مخمر طبیعی و آرد پرورش یافته در هوکایدو درست می شود، شناخته شده است. آنها همچنین انواع شیرینی، ساندویچ و قهوه را ارائه می دهند.

 4. Croquant Chou Zakuzaku: این نانوایی به‌خاطر کروسان‌های ترد و خامه‌ای که با پر کردن‌های شیرین یا شور پر شده است، شناخته شده است. آنها همچنین انواع شیرینی ها و ساندویچ های دیگر را ارائه می دهند.

 5. Pain de Sucre: این نانوایی به خاطر نان سفید لذیذ و پف دارش که با شیر و کره هوکایدو درست می شود، شناخته شده است. آنها همچنین انواع شیرینی ها و ساندویچ ها را ارائه می دهند.

لطفاً توجه داشته باشید که اینها فقط چند نمونه هستند و بسیاری از نانوایی های عالی دیگر در ساپورو وجود دارند که می توانید از بین آنها انتخاب کنید. ممکن است جستجوی آنلاین یا درخواست از افراد محلی برای یافتن بهترین نانوایی مطابق با سلیقه و نیازتان مفید باشد.

نانوایی ها در بخش چو.

Chuo Ward ناحیه‌ای در شهر ساپورو، هوکایدو، ژاپن است و احتمالاً نانوایی‌های زیادی در این منطقه وجود دارد. برخی از نانوایی های معروف در چوو وارد، ساپورو عبارتند از:

 1. Kita no Chaya: این نانوایی به دلیل نان تازه پخته شده با آرد هوکایدو شناخته شده است. آنها همچنین انواع شیرینی، ساندویچ و قهوه را ارائه می دهند.

 2. Kororo: این نانوایی به خاطر نان سفید لذیذ و پف دارش که با شیر و کره هوکایدو درست می شود، معروف است. آنها همچنین انواع شیرینی ها و ساندویچ ها را ارائه می دهند.

 3. کورا: این نانوایی به خاطر نان خوشمزه و دست ساز خود که با مخمر طبیعی و آرد پرورش یافته در هوکایدو درست می شود، شناخته شده است. آنها همچنین انواع شیرینی، ساندویچ و قهوه را ارائه می دهند.

 4. Croquant Chou Zakuzaku: این نانوایی به‌خاطر کروسان‌های ترد و خامه‌ای که با پر کردن‌های شیرین یا شور پر شده است، شناخته شده است. آنها همچنین انواع شیرینی ها و ساندویچ های دیگر را ارائه می دهند.

 5. Pain de Sucre: این نانوایی به خاطر نان سفید لذیذ و پف دارش که با شیر و کره هوکایدو درست می شود، شناخته شده است. آنها همچنین انواع شیرینی ها و ساندویچ ها را ارائه می دهند.

لطفاً توجه داشته باشید که اینها فقط چند نمونه هستند، و احتمالاً بسیاری از نانوایی های عالی دیگر در چوو وارد وجود دارد که می توانید از بین آنها انتخاب کنید. ممکن است جستجوی آنلاین یا درخواست از افراد محلی برای یافتن بهترین نانوایی مطابق با سلیقه و نیازتان مفید باشد.

نان لذیذ از بهترین نانوایی ها در Chuo Ward.

نانوایی ها در بخش مینامی.

Minami Ward ناحیه‌ای در شهر ساپورو، هوکایدو، ژاپن است و احتمالاً نانوایی‌های زیادی در این منطقه وجود دارد. برخی از نانوایی های محبوب در Minami Ward، Sapporo عبارتند از:

 1. Kita no Chaya: این نانوایی به دلیل نان تازه پخته شده با آرد هوکایدو شناخته شده است. آنها همچنین انواع شیرینی، ساندویچ و قهوه را ارائه می دهند.

 2. Kororo: این نانوایی به خاطر نان سفید لذیذ و پف دارش که با شیر و کره هوکایدو درست می شود، معروف است. آنها همچنین انواع شیرینی ها و ساندویچ ها را ارائه می دهند.

 3. کورا: این نانوایی به خاطر نان خوشمزه و دست ساز خود که با مخمر طبیعی و آرد پرورش یافته در هوکایدو درست می شود، شناخته شده است. آنها همچنین انواع شیرینی، ساندویچ و قهوه را ارائه می دهند.

 4. Croquant Chou Zakuzaku: این نانوایی به‌خاطر کروسان‌های ترد و خامه‌ای که با پر کردن‌های شیرین یا شور پر شده است، شناخته شده است. آنها همچنین انواع شیرینی ها و ساندویچ های دیگر را ارائه می دهند.

 5. Pain de Sucre: این نانوایی به خاطر نان سفید لذیذ و پف دارش که با شیر و کره هوکایدو درست می شود، شناخته شده است. آنها همچنین انواع شیرینی ها و ساندویچ ها را ارائه می دهند.

لطفاً توجه داشته باشید که اینها فقط چند نمونه هستند و احتمالاً بسیاری از نانوایی های عالی دیگر در Minami Ward وجود دارد که می توانید از بین آنها انتخاب کنید. ممکن است جستجوی آنلاین یا درخواست از افراد محلی برای یافتن بهترین نانوایی مطابق با سلیقه و نیازتان مفید باشد.

نان خوشمزه از بهترین نانوایی های مینامی بخش.

نانوایی ها در بخش کیوتا.

Kiyota Ward ناحیه‌ای در شهر ساپورو، هوکایدو، ژاپن است و احتمالاً نانوایی‌های زیادی در این منطقه وجود دارد. برخی از نانوایی های محبوب در کیوتا وارد، ساپورو عبارتند از:

 1. Kita no Chaya: این نانوایی به خاطر نان تازه پخته شده اش معروف استد ساخته شده با آرد هوکایدو. آنها همچنین انواع شیرینی، ساندویچ و قهوه را ارائه می دهند.

 2. Kororo: این نانوایی به خاطر نان سفید لذیذ و پف دارش که با شیر و کره هوکایدو درست می شود، معروف است. آنها همچنین انواع شیرینی ها و ساندویچ ها را ارائه می دهند.

 3. کورا: این نانوایی به خاطر نان خوشمزه و دست ساز خود که با مخمر طبیعی و آرد پرورش یافته در هوکایدو درست می شود، شناخته شده است. آنها همچنین انواع شیرینی، ساندویچ و قهوه را ارائه می دهند.

 4. Croquant Chou Zakuzaku: این نانوایی به‌خاطر کروسان‌های ترد و خامه‌ای که با پر کردن‌های شیرین یا شور پر شده است، شناخته شده است. آنها همچنین انواع شیرینی ها و ساندویچ های دیگر را ارائه می دهند.

 5. Pain de Sucre: این نانوایی به خاطر نان سفید لذیذ و پف دارش که با شیر و کره هوکایدو درست می شود، شناخته شده است. آنها همچنین انواع شیرینی ها و ساندویچ ها را ارائه می دهند.

لطفاً توجه داشته باشید که اینها فقط چند نمونه هستند و احتمالاً بسیاری از نانوایی های عالی دیگر در کیوتا وارد وجود دارد که می توانید از بین آنها انتخاب کنید. ممکن است جستجوی آنلاین یا درخواست از افراد محلی برای یافتن بهترین نانوایی مطابق با سلیقه و نیازتان مفید باشد.

نان خوشمزه از بهترین نانوایی های کیوتا وارد.

نانوایی ها در اوتارو.

اوتارو شهری است که در جزیره هوکایدو در ژاپن واقع شده است و به خاطر منطقه زیبای کانال و غذاهای دریایی، آبجو، و ساکه آن شهرت دارد. نانوایی های زیادی در اوتارو وجود دارند که طیف گسترده ای از محصولات پخته شده از جمله نان، شیرینی و کیک را ارائه می دهند. برخی از نانوایی های محبوب در Otaru عبارتند از:

 1. Kita no Chaya: این نانوایی به دلیل نان تازه پخته شده با آرد هوکایدو شناخته شده است. آنها همچنین انواع شیرینی، ساندویچ و قهوه را ارائه می دهند.

 2. Kororo: این نانوایی به خاطر نان سفید لذیذ و پف دارش که با شیر و کره هوکایدو درست می شود، معروف است. آنها همچنین انواع شیرینی ها و ساندویچ ها را ارائه می دهند.

 3. کورا: این نانوایی به خاطر نان خوشمزه و دست ساز خود که با مخمر طبیعی و آرد پرورش یافته در هوکایدو درست می شود، شناخته شده است. آنها همچنین انواع شیرینی، ساندویچ و قهوه را ارائه می دهند.

 4. Croquant Chou Zakuzaku: این نانوایی به‌خاطر کروسان‌های ترد و خامه‌ای که با پر کردن‌های شیرین یا شور پر شده است، شناخته شده است. آنها همچنین انواع شیرینی ها و ساندویچ های دیگر را ارائه می دهند.

 5. Pain de Sucre: این نانوایی به خاطر نان سفید لذیذ و پف دارش که با شیر و کره هوکایدو درست می شود، شناخته شده است. آنها همچنین انواع شیرینی ها و ساندویچ ها را ارائه می دهند.

لطفاً توجه داشته باشید که اینها فقط چند نمونه هستند، و بسیاری از نانوایی های عالی دیگر در Otaru وجود دارد که می توانید از بین آنها انتخاب کنید. ممکن است جستجوی آنلاین یا درخواست از افراد محلی برای یافتن بهترین نانوایی مطابق با سلیقه و نیازتان مفید باشد.

نان خوشمزه از بهترین نانوایی های اوتارو.